Nasvet: Kako je s spremembami pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela za zaposlene v javnem sektorju?

11. 12. 2020

Kakšne so spremembe pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo kilometrine za zaposlene v javnem sektorju?

Za zaposlene v javnem sektorju povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo kilometrine za uporabo lastnega vozila za službene namene določajo Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in posamezni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Zaposlenim v javnem sektorju pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela v višini javnega prevoza, če ta ni možen, pa zaposlenemu pripada povračilo kilometrine v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Če gre za občasno uporabo lastnega vozila za službeno pot, znaša povračilo kilometrine 18 odstotkov cene bencina za prevožen kilometer oziroma 30 odstotkov cene bencina za kilometer, če zaposleni uporablja lastno vozilo za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi.

Od 1. oktobra 2020 prodajnih cen naftnih derivatov država ne regulira več, temveč jih trgovci določajo prosto na trgu. Zato so sindikati javnega sektorja in vlada dosegli dogovor glede uporabe podatka o ceni bencina, ki se uporablja za obračunavanje povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila za službene namene.

Po novem se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki jo je pristojno ministrstvo poročalo Evropski komisiji za pretekli mesec. Ministrstvo za javno upravo pa na svoji spletni strani objavi ceno bencina (6. dan v tekočem mesecu), ki je podlaga za obračun kilometrine v javnem sektorju in se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen.

Spremembe so bile določene in objavljene v Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in posameznih kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev, v Uradnem listu RS dne 6. 11. 2020, št. 160/20.

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za EUR/liter Datum objave na spletni strani MJU Mesec uporabe podatka za obračun kilometrine
oktober 2020 1,00193 6. 11. 2020 oktober 2020
oktober  2020 1,00193 6. 11. 2020 november 2020

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Irena Vidic, strokovna sodelavka ZSSS za ekonomsko področje

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share