Kolektivne pogodbe

7. 3. 2019

Namen seminarja:
Približati sindikalistom osnovne informacije o socialnem dialogu  s posebnim poudarkom na kolektivnih pogodbah kot enem od produktov dogovarjanja med partnerji.  Udeleženci bodo prejeli osnovne informacije o  vrstah kolektivnih pogodb, avtonomiji pogodbenih strank, o osebni in stvarni veljavi kolektivnih pogodb, njihovi časovni veljavi in uporabi ter  načinu sklepanja in odpovedi. Našteta bodo tudi  znanja, s katerimi morajo razpolagati člani pogajalskih skupin, ko pristopajo k sklepanju kolektivne pogodbe.

Predavateljica:
Andreja Toš Zajšek

Termin:
Ljubljana, 7. marec 2019

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za preostale

Share