Kolektivne pogodbe

18. 10. 2018

18. oktober 2018, Maribor

Namen seminarja:

Približati sindikalistom osnovne informacije o socialnem dialogu  s posebnim poudarkom na kolektivnih pogodbah, kot enemu od produktov dogovarjanja med partnerji.  Udeleženci bodo prejeli osnovne informacije o  vrstah kolektivnih pogodb, avtonomiji pogodbenih strank, o osebni in stvarni veljavi kolektivnih pogodb, njihovi časovni veljavi in uporabi ter  načinu sklepanja in odpovedi. Našteta bodo tudi potrebna znanja s katerimi morajo razpolagati člani pogajalskih skupin, ko pristopajo k sklepanju kolektivne pogodbe.

Seminar priporočamo:

• Sindikalnim zaupnikom
• Predsednikom sindikata in članom izvršnega odbora
• Sindikalnim pogajalcem

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• So seznanjeni z vrstami in vsebino KP
• Poznajo možnosti v zvezi z veljavnostjo kolektivnih pogodb…
• Seznanijo se z možnimi vsebinami KP in znanji, ki jih potrebujejo pri pogajanjih

VSEBINA:

1. UVOD  Socialni dialog
2. Vrste kolektivnih pogodb in stvarna ter osebna veljava kolektivnih pogodb
3. Avtonomija pogodbenih strank
4. časovna veljava kolektivnih pogodb
5. Pogovor o tem kaj moram vedeti, če sem član pogajalske skupine za sklenitev kolektivne pogodbe

Metode:

• Predstavitev
• Delo v skupinah
• Razprava in poročanje

Gradiva:

• gradivo
• Delovni listi

DODATNA NAVODILA UDELEŽENCEM:

Udeleženci naj prinesejo kolektivno pogodbo, ki velja v njihovem podjetju oziroma splošni akt ali splošne akte s katerimi se urejajo pravice v zvezi z delovnimi razmerji (pravilnik o plačah,  o letnem dopustu, delovnem času….)

Trajanje:

6 šolskih ur

Predavateljica:

Ana Jakopič

Termin izvedbe (seminar se bo izvajal dva krat na leto oz. glede na interes):

 18. oktober 2018, Maribor

Kotizacija:

45 eur za člane, 90 eur za ostale

Minimalno število udeležencev:

Deset, ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Prijave z polno izpolnjeno spodaj priloženo prijavnico sprejemamo na izobrazevanje@sindikat-zsss.si.

Vse informacije najdete na naši spletni strani https://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na https://sindeks.si/.

Razpis seminarja Kolektivne pogodbe, Maribor, 18. oktober 2018

Urnik seminarja Kolektivne pogodbe, Maribor, 18. oktober 2018

Prijavnica na seminar Kolektivne pogodbe, Maribor, 18. oktober 2018

Share