Medregijski sindikalni svet ob delavskem prazniku opozoril na vlogo dela in obmejnih delavcev

2. 5. 2021

Tradicionalno srečanje Medregijskega sindikalnega sveta Furlanije – Julijske krajine ob delavskem prazniku je letos potekalo v znamenju čezmejnega sodelovanja sindikatov ter občin Nova Gorica in Gorica. Poudarjen je bil pomen pretoka delovne sile med obema državama in neenakopravnost pri obdavčitvah čezmejnih delavcev.

Sporočilo predstavnikov sindikalnih central z obeh strani meje, članic Medregijskega sindikalnega sveta, italijanskih CGIL, CISL UIL ter slovenskih ZSSS in KS90, je bilo ob prvem maju povezano z izjemnim obdobjem pandemije, ki uničujoče vpliva na zdravje, pa tudi na gospodarske in socialne razmere ter psihološko stanje državljanov. Kot pozitivno so ocenili novo usmeritev Evropske unije, ki je na odločno zahtevo Evropske konfederacije sindikatov končno sprejela politiko inovativnega in okoljsko trajnostno naravnanega razvoja, naložb, ustvarjanja novih delovnih mest in hkratno krepitev javnega zdravstva in socialnih storitev.

In vendar, kot so poudarili govorci, so pri iskanju rešitev za obmejno območje tako Ljubljana kot Rim ter tudi Bruselj zelo daleč od realnosti in ne vidijo vsakodnevnih težav ljudi, ki živijo ob meji.

Protivirusni ukrepi, ki so bili sprejeti tudi po zaslugi evropskih priporočil, temelječih na pobudah sindikatov in samega Medregijskega sindikalnega sveta Slovenije, Italije in Furlanije – Julijske krajine, so delno zaščitili čezmejne delavke in delavce, a so globoko zarezali v zaposlovanje in tudi mobilnost ljudi, ki jih še vedno bremenijo nekatere pravice in ekonomske razmere. Med drugim so opozorili na ustrezno vrednotenje dela na daljavo, drugačno urejanje družinskih dodatkov, do katerih nimajo pravice delavci, ki delajo v Italiji, a prebivajo v Sloveniji, kar enako velja za druga dolgoletna nerešena vprašanja v zvezi s socialnimi storitvami, oblikami podpore in davčnimi zadevami.

Svoj poziv so ponovno naslovili na vladi in župane obmejnih občin, ki že dolga leta uresničujejo cilje projekta EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje). To je instrument sodelovanja, za katerega upajo, da bo zaživel tudi na tržaškem in koprskem območju. Prav zaradi plodnega čezmejnega sodelovanja je bil temu območju dodeljen naziv Evropska prestolnica kulture v letu 2025, so še spomnili na srečanju na trgu, kjer so 1. maja 2004 praznovali vstop Slovenije in drugih devetih držav v Evropsko unijo z veliko manifestacijo, na kateri je sodeloval tudi Medregijski sindikalni svet. »Zato prav s tega trga pozivamo župane, da se v okviru pomembnih pobud v pripravah na leto 2025 posebna pozornost nameni vlogi dela in obmejnih delavcev in njihovemu prispevku za družbeno-ekonomski in kulturni razvoj tega obmejnega območja,« so sporočili udeleženci srečanja, ki je potekalo ob ustreznih varnostnih ukrepih.

Mojca Matoz, foto Bojan Kramar

Share