Mobing

12. 12. 2017

Ljubljana, 12. december 2017

Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti, kakšne so pojavne oblike in značilnosti psihičnega nasilja na delovnem mestu, kako je urejena zakonodaja in kako se soočati s takšnimi pojavi v organizacijah.

Udeleženci so ob koncu izobraževanja:
• seznanjeni z zakonodajno ureditvijo
• seznanjeni s različnimi oblikami mobinga
• Znajo prepoznati mobing v delovnih sredinah in kakšne ukrepe sprejeti za normalizacijo odnosov
• Poznajo možnosti reševanja konfliktov
• Razumejo kakšne so možnosti ravnanja sindikata v podjetju/organizaciji

VSEBINA:
1. Splošno o mobingu
2. Pravni vidiki problematike trpinčenja, nadlegovanja, šikaniranja, diskriminacije, varnosti in zdravja na delovnem mestu
3. Nerešeni konflikti kot znanilec mobinga.
4. Vloga sindikata in sindikalnega zaupnika pri preprečevanju in upravljanju konfliktov in nasilja v delovni organizaciji.

Metode:
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

Gradiva:
• PPT predstavitev

Trajanje:

4 ure

Predavateljica:

Mateja Gerečnik, org. in men. soc. dej.

Termin izvedbe:
Ljubljana, 12. december 2017, od 10. do 14. ure

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali na naslov ZSSS – izobraževanje, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si.

Kotizacija:

25,00 EUR

Share