Mobing

31. 1. 2019

Namen seminarja:
Člane sindikatov seznaniti, kakšne so pojavne oblike in značilnosti psihičnega nasilja na delovnem mestu, kako je urejena zakonodaja in kako se soočati s takšnimi pojavi v organizacijah.

Udeleženci so ob koncu izobraževanja:
• seznanjeni z zakonodajno ureditvijo
• seznanjeni s različnimi oblikami mobinga
• Znajo prepoznati mobing v delovnih sredinah in kakšne ukrepe sprejeti za normalizacijo odnosov
• Poznajo možnosti reševanja konfliktov
• Razumejo kakšne so možnosti ravnanja sindikata v podjetju/organizaciji

VSEBINA:
1. Splošno o mobingu
2. Pravni vidiki problematike trpinčenja, nadlegovanja, šikaniranja, diskriminacije, varnosti in zdravja na delovnem mestu
3. Nerešeni konflikti kot znanilec mobinga.
4. Vloga sindikata in sindikalnega zaupnika pri preprečevanju in upravljanju konfliktov in nasilja v delovni organizaciji.

Metode:
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

Gradiva:
• PPT predstavitev

Trajanje:
4 ure

Predavateljica:
Mateja Gerečnik, org. in men. soc. dej.

Termin:
Ljubljana, 31. januar 2019

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za preostale

Prijave:
Prijave s polno izpolnjeno spodaj priloženo prijavnico sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali izobrazevanje@sindikat-zsss.si.

Vse informacije najdete na naši spletni strani https://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na https://sindeks.si/.

Prijavnica na seminar Mobing, Ljubljana, 31. 1. 2019

Urnik seminarja Mobing, Ljubljana, 31. 1. 2019

Razpis seminarja Mobing, Ljubljana, 31. 1. 2019

Share