Ne morete na delo zaradi poplav?

7. 8. 2023

Ne morete na delo zaradi poplav? Kaj lahko storite? Koliko časa ste lahko odsotni, kakšno nadomestilo vam pripada in kaj o tem pravi vaša kolektivna pogodba dejavnosti? Na ZSSS smo za vas zbrali nujne informacije, ki jih delimo v nadaljevanju.

Spoštovani,

na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije pozorno in z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje po Sloveniji in kljub temu, da so tudi v naših vrstah prizadeti posamezniki, dajemo in še bomo dali vse od sebe, da po najboljših močeh pomagamo članom in članicam ter vsem, ki so se znašli v stiski.

Na tem mestu tudi izražamo globoko zahvalo vsem, ki kakorkoli prispevate k reševanju ljudi, premoženja in nastalih kriznih situacij; gasilcem in gasilkam, vojakom in vojakinjam, policistom in policistkam, civilni zaščiti, nevladnim organizacijam, prostovoljcem in vsem ostalim, ki dokazujete, da smo solidarni boljši in zmoremo več. Iskrena hvala vam!

Da članom in članicam, delavkam in delavcem, ki so se znašli v nezavidljivem položaju kar se da olajšamo naslednje dni, smo v nadaljevanju zbrali nekaj koristnih informacij. Rubriko bomo sproti nadgrajevali in dopolnjevali, zato nam sledite na spletni strani zsss.si, kjer bomo objavljali vse pomembne informacije in odgovarjali na vprašanja.


NE MORETE NA DELO? KAJ STORIT? KOLIKO ČASA STE LAHKO ODSTONI IN KAKŠNO NADOMESTILO VAM PRIPADA?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na svoji spletni strani  podalo informacijo o tem, kako je v posamičnih primerih možno uporabiti določbe Zakona o delovnih razmerjih. Prosimo, preverite, kaj pride v poštev v vašem primeru. Vse informacije najdete v prispevku ‘Pravice in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče.’

Gre predvsem za vprašanja vezana na nezmožnost prihoda na delo, omogočanje odsotnosti z dela, nezmožnost opravljanja dela zaradi razlogov, ki so na strani delodajalca in podobno. Podane informacije ministrstva temeljijo izključno na določbah veljavnega Zakona o delovnih razmerjih.

Na tem mestu posebej opozarjamo, da je v veljavni kolektivni pogodbi dejavnosti, ki posamičnega delodajalca zavezuje ali pa tudi v internem/splošnem aktu delodajalca lahko določeno tudi drugače, seveda ugodneje za delavca, delavko! Večina kolektivnih pogodb dejavnosti prav tako določa višje denarno nadomestilo za čas odsotnosti z dela.

Za vas smo pripravili tudi tablični pregled, kako posamične pravice zaposlenih delavcev urejajo nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti, skupaj z višino nadomestila plače, ko se delo zaradi višje sile ne more opravljati. Vse informacije najdete v spodnji tabeli, za boljši prikaz pa kliknite tu: Elementarna nesreča – solidarnostne pomoči, pregled po KP dejavnosti

 

V spodnji tabeli preverite, kakšno nadomestilo vam pripada, glede na vrsto odsotnosti:

Ne pozabite, da ste se dolžni ravnati po navodilih pristojnih oseb civilne zaščite in da gre za upravičeno odsotnost z dela, če zaradi upoštevanja njihovih navodil dela ne bi bilo možno opravljati.

Vsem, ki so neposredno vpeti v delo civilne zaščite in/ali prostovoljnih gasilskih društev sporočamo, da vam je delodajalec dolžan omogočiti odsotnost z dela ter da vam pripada nadomestilo plače v višini, ki bi jo prejel, če bi delali.

Vse prav tako pozivamo, da se z morebitnimi vprašanji, vezanimi na opravljanje dela, zagotavljanja odsotnosti z dela in podobno obrnete na našo najbližjo regijsko organizacijo ali pa nam pišete na elektronski naslov info@zsss.si. Potrudili se bomo odgovoriti vsem in čim prej!

Share