Nov “lockdown” pred vrati: Vlada sprejela ukrepe za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom

29. 3. 2021

Vlada je včeraj na predlog posvetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje zaradi novega naraščanja okužb z novim koronavirusom sprejela odločitev o zaustavitvi javnega življenja med 1. in 12. aprilom ter določila več sprememb ukrepov.

Na tem mestu se ne bomo preveč spuščali v upravičenost uvedenih predpisov, opozarjamo pa, da – po dostopnih podatkih sodeč – pogrešamo ukrepe, ki bi delodajalce (v prvi vrsti v zasebnem sektorju) dejansko stimulirali k delu na daljavo, obolele delavke in delavce pa k bolniški odsotnosti, na primer 100-odstotno nadomestilo za bolniško odsotnost v primeru okužbe (ne glede nato, kje do nje pride), h kateremu smo na ZSSS pozvali že večkrat, prav tako pa pogrešamo vzpostavljen ustrezen in učinkovit sistem sledenja stikom okuženih.

Vi, drage delavke in delavci, pa ne pozabite, da smo vam v teh težkih časih seveda še vedno na voljo. Kje nas najdete oziroma kako nas lahko kontaktirate? Vse potrebne informacije najdete tukaj.

Kaj pa se torej spreminja?

Zaostritve pri vstopu v Slovenijo

 1. Na notranjih mejah z Madžarsko, Avstrijo in Italijo je v Slovenijo mogoče vstopati le na kontrolnih točkah.
 2. Desetdnevne karantene, ki jo oseba prejme ob vstopu v Slovenijo, ni več mogoče predčasno prekiniti.
 3. Test PCR se prizna samo, če je opravljen v državah članicah EU ali schengenskega območja.
 4. Prepovedana so potovanja v države ali administrativne enote na rdečem seznamu, razen za prebolevnike in cepljene osebe ter posebne izjeme.

Več informacij o prehajanju meja lahko najdete na tej povezavi. Spremembe začnejo veljati že v ponedeljek, 29. marca 2021.


Obvezno nošenje mask na odprtih javnih krajih

S 1. aprilom je ponovno obvezna uporaba maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen pri individualni športni aktivnosti na zelenih površinah.


Omejitev gibanja na regije, izjema velikonočna nedelja

S 1. aprilom bo omejeno prehajanje med statističnimi regijami.

Omejitev gibanja v nočnem času po vsej državi velja med 22. in 5. uro.


Prepovedano zbiranje ljudi

Od 1. aprila bo začasno prepovedano zbiranje ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Hkrati bodo prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke.


Pouk bo potekal na daljavo, za otroke v vrtcih in učence prve triade zagotovljeno le nujno varstvo

Vrtci, osnovne in srednje šole ter fakultete bodo med 1. in 11. aprilom zaprti, izobraževanje v tem času poteka na daljavo.

Za otroke v vrtcih in učence od 1. do 3. razreda bo zagotovljeno nujno varstvo, če sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena:

 • v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17),
 • v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
 • v zavodih s področja socialne varnosti,
 • v Slovenski vojski, policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah.

V osnovnih šolah je pouk dovoljen v oddelkih s prilagojenim programom in posebnim programom.


Omejeno delovanje javnega prevoza

Javni potniški promet od 1. aprila dalje deluje po prazničnem voznem redu.

Prepovedan bo tudi prevoz potnikov po morju in celinskih vodah ter obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog.


Odprte le določene trgovine in storitve

Od 1. aprila v vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev za potrošnike za naslednje dejavnosti:

 1. lekarne,
 2. bencinske servise,
 3. finančne storitve,
 4. pošto,
 5. dostavne službe,
 6. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 7. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 8. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),
 9. osebni prevzem blaga ali hrane, na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 10. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Te dejavnosti se lahko opravljajo brez pogoja testa za zaposlene. Prav tako je dovoljeno ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo.

V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev naslednjim dejavnostim, pod pogojem, da se zaposleni enkrat tedensko testirajo:

 1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
 2. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 3. vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 4. kmetijske prodajalne,
 5. tržnice, pri čemer se kot izjeme ne šteje prodaja oblačil in obutve na tržnicah,
 6. prodajalne s tehničnim blagom,
 7. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 8. individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve.

Zaprti galerije, muzeji, knjižnice in arhivi

S 1. aprilom bodo zaprti tudi galerije, muzeji, knjižnice in arhivi.


Zaprejo se verski objekti, javna bogoslužja niso dovoljena

Verski objekti se s 1. aprilom zaprejo, verski obredi se izvajajo brez prisotnosti ljudi. Dovoljena je neposredna pomoč duhovne oskrbe ljudem v stiski.


Prepove se vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening

S 1. aprilom se treningi dovolijo samo:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred),
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc.

Dovoljena je športno gibalna dejavnost na prostem, v regiji prebivališča, če so udeleženci posamezniki, ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva. 

V kolektivnih in individualnih športnih je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, kot so: evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. Za športnike, ki jim je dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

 • V državni upravi je lahko na delovnih mestih prisotnih največ 20 odstotkov javnih uslužbencev

Vlada za zajezitev širjenja tretjega vala epidemije COVID-19 nalaga predstojnikom organov državne uprave, da v obdobju od 1. aprila do 11. aprila 2021 zagotovijo, da bo na delovnih mestih prisotnih največ 20 odstotkov javnih uslužbencev.

Javni uslužbenci, pri katerih delovni proces ne omogoča izvajanja delovnih nalog od doma, naj koristijo letni dopust ali presežek ur. Tiste javne uslužbence, ki v tem obdobju ne bodo izrabili letnega dopusta ali morebitne druge upravičene odsotnosti, se napoti na čakanje na delo doma s pravico do nadomestila plače, kot jo določa zakon.

 

Povzeto po gov.si

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share