Nova konvencija ILO za preprečevanje nasilja in nadlegovanja v svetu dela

8. 7. 2019

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu obvešča, da je tripartitna, 108. konferenca Mednarodne organizacije dela (ILO) 21. junija 2019 sprejela novo konvencijo št. 190 z naslovom Konvencija o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela (Convention concerning the elimination of violence and harassment in the world of work). Ker uradnega prevoda nove konvencije v slovenščino še ni, je omenjeni prevod naslova neuraden. Na isti dan je konferenca dodatno potrdila tudi priporočilo št. 206, ki dopolnjuje konvencijo št. 190. S sprejemom konvencije je ILO proslavila tudi svojo stoletnico obstoja (1919 – 2019)!

Sprejem nove konvencije je pomemben tudi zato, ker je bilo z njim prekinjeno obdobje stagnacije od leta 2011 dalje, v katerem zaradi nasprotovanja delodajalskih organizacij ni bila sprejeta nobena nova konvencija Mednarodne organizacije dela. Za sprejem si je dolga leta prizadevala Mednarodna konfederacija sindikatov (ITUC). Konvencija poziva države, ki jo bodo ratificirale, naj sprejmejo zakonodajo, ki bo prepovedovala nasilje in nadlegovanje na delovnem mestu oziroma v »svetu dela« – vključno s spolnim nadlegovanjem. Takšne zakonodaje namreč še nima veliko držav. Konvencija namesto, da bi nasilje in nadlegovanje v svetu dela zreducirala na konflikte med posamezniki, pozornost preusmerja na kolektivni in preventivni pristop. Dopolnjuje pa ga z ukrepi, ki jih velja izvajati v posameznih primerih. Konvencija predstavlja tudi poziv državam, naj s predpisi zajamejo celoten svet dela, in sicer tudi t. i. neformalni sektor (siva ekonomija). Pri tem seže onkraj tradicionalne definicije delovnega mesta ter upošteva tudi nasilje in nadlegovanje na z delom povezanem potovanju ali v prenočišču ter pri z delom povezanem komuniciranju, kot ga omogoča sodobna informacijska tehnologija.

Konvencija Mednarodne organizacije dela sicer velja le, če jo prej ratificira država. Ratifikacija tako pomeni njen prenos v nacionalno zakonodajo in nadzor organizacije nad njenim izvajanjem. Za ratifikacijo bo zato potrebna akcija sindikatov v vsaki državi posebej, obenem pa bo ratifikacija nedvomno še en mejnik pri obvladovanju psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu. Per Hilmersson, namestnik generalnega sekretarja Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) je zato novo konvencijo pozdravil z izjavo: »Vsakdo mora imeti pravico, da se preživlja s svojim delom, in sicer brez strahu pred nasiljem in nadlegovanjem. Nedvoumno mora veljati obveznost delodajalca, da poskrbi za pregledne in jasne postopke njunega preprečevanja ter da podpre žrtev in na ustrezen način obravnava storilca storjenih spornih dejanj.«

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu bo pristojnim predlagala, naj Slovenija konvencijo št. 190 ratificira med prvimi. Besedilo konvencije št. 190 v angleščini je dostopno na tukaj, priporočilo št. 206 (prav tako v angleščini) pa je dostopno tu.

Vir: Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu

Share