Dobra novica: Novi pravilniki za več varnosti in zdravja pri delu

7. 1. 2020

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu sporoča, da lahko leto 2020 začnemo z dobro novico: decembra lani so v Uradnem listu št. 77 in 78 izšli štirje pravilniki, ki so nadomestili ali dopolnili dosedanje na področju varnosti in zdravja pri delu. Veljati bodo začeli v prvi polovici januarja 2020.

Gre za:

Ti so bili v letu 2019 predmet posvetovanj in socialnega dialoga med ministrstvom za delo ter socialnimi partnerji. Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu je pri tem kar uspešno zastopala interese slovenskih delavk in delavcev ter uveljavljala skupne cilje evropskih sindikatov, dogovorjene znotraj Evropske konfederacije sindikatov (ETUC). Ker pa realno ni mogoče čez noč uresničiti vseh ciljev, nas veseli vsaj dogovor z ministrstvom, da nekatera za nas pomembna preostala odprta vprašanja pridejo na vrsto že v letu 2020.

Posebej pomembno se nam zdi, da smo tudi v Sloveniji končno začeli s prenovo zastarelih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti nevarnim kemikalijam, saj so prav te najučinkovitejši ukrep za preprečevanje poklicnega raka in številnih preostalih poklicnih bolezni, ki jih te povzročajo. Prvi korak v to smer se je zgodil že decembra 2018 s sprejetjem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu. Tokrat pa se veselimo novosti pri preprečevanju poklicnega raka, ki ga povzročajo najrazličnejši karcinogeni in mutageni.

Veseli nas tudi, da odslej pravilniki prinašajo tudi novosti za obvezno posodabljanje znanja delodajalčevih strokovnih delavcev za varnost pri delu. Cilji stalnega strokovnega usposabljanja strokovnih delavcev so namreč nenehno izpopolnjevanje ter razvoj znanja in kompetentnosti za izvajanje strokovnih nalog in prenosa dobrih praks na področju varnosti in zdravja pri delu ter izboljšanje kakovosti storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu ter spodbujanje vseživljenjskega učenja za delo. Po novem k temu ne bodo zavezani le strokovni delavci, zaposleni v zunanjih strokovnih službah pravnih oseb, temveč tudi delodajalčeve notranje strokovne službe. Notranji strokovni delavec se bo namreč moral v treh mesecih po imenovanju ter nato vsaj enkrat letno udeležiti programa usposabljanja v skladu s predpisi, ki urejajo stalno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev. Za to smo se zavzemali tudi mi! Čas bo pokazal pravo vrednost te na videz majhne novosti.

Povzeto po Strokovni službi ZSSS za varnost in zdravje pri delu

Share