O treh osmicah in pravici do izklopa – ZSSS ob svetovnem dnevu dostojnega dela

4. 10. 2019

7. oktobra obeležujemo svetovni dan dostojnega dela, ki ga je leta 2008 razglasila Mednarodna konfederacija sindikatov (ITUC).

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ob svetovnem dnevu dostojnega dela poziva delodajalce k premisleku o dostojnem delu in delavskem prispevku k gospodarski rasti in splošni blaginji v državi. 

Dostojno delo ne pomeni le dostojnega plačila, temveč delavkam in delavcem zagotavlja tudi varno in zdravo delovno okolje in možnost povezovanja v sindikate ter spodbuja posameznikov osebni razvoj.

Tri osmice

ZSSS ob dnevu dostojnega dela poudarja pomen ravnovesja med delom in prostim časom ter izpostavlja pravico do izklopa v kontekstu stare sindikalne zahteve: 8 ur dela, 8 ur prostega časa in 8 ur počitka.

Uporaba digitalnih in telekomunikacijskih orodij nam v mnogih pogledih zagotovo lajša življenje in tudi delovne procese, obenem pa močno vpliva na vse bolj zabrisane meje med delom, počitkom in prostim časom. Delodajalci od delavk in delavcev vse pogosteje pričakujejo pregledovanje službene elektronske pošte ali dosegljivost na mobilni telefon po izteku delovnega časa, celo med bolniško odsotnostjo ali med dopustom. V primeru, da je narava dela oziroma delovnega mesta takšna, da vsebuje tudi t. i. stalno dosegljivost, morajo biti tovrstne posebnosti jasno opredeljene v pogodbi o zaposlitvi.

Vabimo

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije na svetovni dan dostojnega dela v ponedeljek, 7. oktobra pripravlja in vabi na naslednje aktivnosti ter dogodke:

  • Stojnica v Miklošičevem parku, pričetek aktivnosti ob 10:00: Mimoidoče bomo z interaktivno anketo opozarjali pomen ravnovesja med delom in prostim časom, torej na staro sindikalno zahtevo 8 – 8 – 8.
  • Sindikat Mladi plus vabi na posebno projekcijo filma Ne bom več luzerka, ki jo organizira skupaj s Kinodvorom. Projekcija se prične ob 15:30, po končanem filmu pa sledi pogovor z režiserko filma Uršo Menart in predsednico Sindikata Mladi plus Teo Jarc.
  • Sindikat Mladi plus bo v okviru projekta “Kako si?” sodeloval na okrogli mizi o povezanosti ranljivih skupin in manjšin z revščino, in sicer v ponedeljek, 7. oktobra, ob 18:00 v knjigarni Konzorcij

Tea Jarc, predsednica Sindikata Mladi plus: »Mladi imajo še vedno otežen dostop do dostojnega dela in tako tudi do dostojnega življenja. Vse prevečkrat smo mladi ujeti v prekarne oblike dela, zato je prav da ob tej priložnosti in vsak dan opozarjamo na to problematiko in se borimo za dostojno delo za vse.«

Sara Kosirnik, koordinatorka Info pisarne ZSSS: »Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije bomo ob dnevu dostojnega dela poskušali nagovoriti čim širši krog ljudi in jih opozoriti na pomen dostojnega dela, ki ne pomeni le dostojnega plačila. Z aktivnostmi v Miklošičevem parku se bomo na zabaven način približali ljudem in jih opomnili na pomen počitka in kvalitetnega preživljanja prostega časa. Vabimo vas, da se nam pridružite, spoznate naše aktiviste in se pozanimate o našem delu.«

Share