Osebna asistenca je socialna in človekova pravica! Delimo sindikalno stališče o predlogu zakona o osebni asistenci

19. 10. 2023

15. septembra 2023 je ministrstvo za delo v javno razpravo vložilo predlog zakona o osebni asistenci. Kljub temu, da je ZSSS omenjeno ministrstvo že pred časom opozorila, da gre za predpis, ki po eni strani ureja socialne pravice državljanov RS, po drugi strani pa vpliva na delovnopravni status zaposlenih v dejavnosti osebne asistence, v postopek priprave zakonodajnega predloga socialni partnerji niso bili vključeni; niti v času, ko so se redno izvajale seje ekonomsko-socialnega sveta (ESS) niti pozneje. S tem pa so bila kršena določila pravil o delovanju ESS. S predlogom predpisa je bila ZSSS tako seznanjena prek spleta.

Po mnenju ZSSS, Sindikata osebnega asistence (SOA) in Svobodnega sindikata Slovenije (SSS), kamor spada omenjeni sindikat, področje osebne asistence OA zahteva sistemske spremembe, saj dosedanja ureditev ni ustrezna. Osebna asistenca je socialna in človekova pravica invalidov, zapisana v konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov, ki zavezuje tudi Slovenijo, saj jo je ta ratificirala že leta 2008, za katero pa ne bi smel veljati tržni princip. Osebna asistenca je v obstoječem sistemu javno financirana, izvajanje pa deregulirano, razdrobljeno in prepuščeno izvajalcem osebne asistence v zasebnem sektorju. To v praksi povzroča številne težave, tako v razmerjih med izvajalci in njihovimi zaposlenimi, kot tudi med upravičenci in osebnimi asistenti. Po našem prepričanju razdrobljenost izvajanja osebne asistence na številne izvajalce tudi ne pripomore k zagotavljanju enakih standardov zagotavljanja te socialne pravice vsem invalidom.

Tako delimo stališče ZSSS, SOA in SSS o predlogu zakona o osebni asistenci, vključno z načelnimi stališči, ki se po našem prepričanju ne odražajo v predlogu zakona o osebni asistenci, ter s stališči in predlogi k posameznim členom predloga zakona o osebni asistenci. Mogoče ga je najti na tej povezavi.

Foto Jon Tyson/Unsplash

Share