Ob dnevu dostojnega dela pobegnimo pred kršitvami na trgu dela!

6. 10. 2022

Pred jutrišnjim dnevom dostojnega dela, ki ga vsako leto obeležujemo 7. oktobra, so v Sindikatu Mladi plus danes še uradno predstavili projekt t. i. sobe pobega Pobegni pred kršitvami na trgu dela, s pomočjo katere želijo opozoriti na kršitve, s katerimi se srečujejo (mlade) delavke in delavci na trgu dela.

Vsak dan med 7. in 23. oktobrom od 10:00 do 20:00 se bodo tako lahko mladi in mladi po srcu v skupinah od tri do šest preizkusili v reševanju ugank s področja vsakdanjih kršitev delovne zakonodaje, pravilna rešitev vsake od ugank pa jih bo vodila do ključa, ki bo odklenil vrata v »svet dostojnega dela«. Udeleženci bodo z reševanjem ugank pridobili znanje o delovni zakonodaji, delavskih in socialnih pravicah, pogostih kršitvah na trgu dela ter o tem, kako se z njimi soočiti. Prav tako bodo med reševanjem ugank lahko spoznali pristojne akterje in institucije, ki jim pri tem lahko pomagajo, in postopke za uveljavljanje svojih pravic. Spoznali bodo pasti negotovih, prekarnih oblik dela, seznanili se bodo s svojimi pravicami in dolžnostmi v primeru brezposelnosti in iskanja zaposlitve. Na podlagi tega bodo bolje informirani in pripravljeni za vstop v svet dela.

Kršitve vsepovsod

Projekt je sicer rezultat večletnega sindikatovega spremljanja kršitev pravic mladih v različnih oblikah dela, predvsem v prikritih delovnih razmerjih, ko so torej prisotni elementi delovnega razmerja. Med mladimi sicer prevladujejo prekarne oblike dela, skoraj polovica pa jih ima tudi izkušnje s prikritimi delovnimi razmerji, največji delež pri tem pa predstavljajo ženske. Med mladimi v prikritih delovnih razmerjih je kar 94 odstotkov samozaposlenih, 63 odstotkov zaposlenih za določen čas, 48 odstotkov uradno brezposelnih in 32 odstotkov tistih, ki opravljajo študentsko delo. Kar 51 odstotkov jih je delo že opravljalo kljub bolezni, slaba polovica pa je že delala na črno. Po besedah predsednice sindikata Tee Jarc se ob tem tri četrtine mladih srečuje s kršitvami svojih pravic. Med njimi je najpogostejša diskriminacija, predvsem na podlagi spola. Med ženskami, ki so kršitve na trgu dela že doživele, jih je kar 91 odstotkov na delovnem mestu doživelo tudi spolno nadlegovanje. Preverjanje navedenih kršitev se je do zdaj izkazalo za neučinkovito, zato je Sindikat Mladi Plus vladi in ministrstvu za delo poslal več zahtev, med drugim za več inšpekcijskih nadzorov delodajalcev, za nujno potrebno zakonsko regulacijo platformnega dela, ponovno vzpostavitev dolgoročnega Jamstva za mlade, vseevropske sheme za spodbujanje zaposlovanja mladih po vsej EU, ter za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. Jarc je poudarila, da je pomemben element v boju proti kršitvam delovne zakonodaje tudi sindikalno povezovanje.

Nujen boljši inšpekcijski nadzor

Izvršni sekretar ZSSS za pravna in sistemska vprašanja Andrej Zorko je ob tem izpostavil, da navedene kršitve ne veljajo zgolj za mlade delavce in delavke, temveč tudi za vse druge starostne skupine na trgu dela. Največji problem so po njegovem delodajalci, ki sistematično kršijo zakonske obveze, in sicer z nedoslednim izvajanjem zakonskih določil ter s siljenjem delavk in delavcev v prekarne oblike dela. Ob tem se je dosedanji inšpekcijski nadzor izkazal za precej neučinkovitega, večina delodajalcev je namreč vnaprej obveščena o inšpekcijskem nadzoru, različno dokumentacijo pa prirejajo ali prilagajajo. Od ministrstva za delo zato ZSSS zahteva bolj pogosto in dosledno izvajanje inšpekcijskega nadzora, pri katerem ne bi kršiteljev zgolj finančno oglobili, temveč jim lahko z ukrepom prepovedali tudi nadaljnje izvajanje dejavnosti. Poleg tega je Zorko opozoril tudi na potrebo po povečanju števila inšpektorjev in njihovih pomočnikov ter po spremembi zakona o inšpekcijskem postopku, s katerim bi za posamezne delovne panoge vzpostavili posebno specializacijo.

Ministrstvo obljublja spremembe

Prizadevanja Sindikata Mladi Plus je pozdravil tudi Dan Juvan, državni sekretar na ministrstvu za delo, pristojen za socialne zadeve, trg dela in zaposlovanje, delovna razmerja in pravic iz dela. Nova ekipa na ministrstvu se po njegovih besedah zaveda neučinkovitosti inšpekcijskih nadzorov na področju dela, kar tudi aktivno rešuje. Do konca leta bodo tako zaposlili dvanajst novih delovnih inšpektorjev in osem pomočnikov, na jutrišnjem odboru za matične zadeve v državnem zboru pa bodo predstavili poročilo o delu inšpektorata za delo v lanskem letu, zraven pa tudi prenovljene smernice dela. Te z uvajanjem nove sistematizacije delovnega procesa spreminjajo dosedanje delovanje inšpektorata za delo. V bodoče bodo oblikovali inšpekcijske ekipe, ki bodo specializirane za posamezna področja, na primer za platformno delo, agencijsko delo, zaposlovanje tujcev, ter posebno interno telo, ki bo slednjim dodeljevalo primere prijavljenih kršitev. Reformirali bodo tudi inšpekcijske postopke in v primeru delodajalskega neizpolnjevanja odredb kontaktirali tudi medije. Na koncu je Juvan izpostavil, da verjame, da bo soba pobega Sindikata Mladi plus služila kot začeten, a pomemben člen v procesu osveščanja delovno aktivnega prebivalstva o različnih pasteh in kršitvah delovne zakonodaje. Jarc pa je pozvala prisotne, naj se čimprej prijavijo v sobo, ker so še pred odprtjem zapolnili petintrideset dvournih terminov. Največji interes so pokazale srednje in višje šole, tako da v prihodnjih šestnajstih dneh pričakujejo kar nekaj skupin. Sindikat Mladi plus je oblikoval tudi lično informativno knjižico, ki ponuja pregled različnih oblik dela ter pravic, ki iz njih izhajajo. Dobrodošla pomoč za vse, ki bi si ob uspešnem pobegu iz sobe želeli svoje na novo pridobljeno znanje še poglobiti.

Soba pobega Sindikata Mladi plus bo na naslovu Rimska 3, Ljubljana odprta vsak dan od 7. oktobra do 23. oktobra 2022 od 10:00 do 20:00 (pet terminov na dan). Sodelujejo lahko ekipe v sestavi od 3 do 6 oseb. Escape room je primarno namenjen mladim med 13 in 30 let. Če nimate svoje ekipe, pišite Sindikatu Mladi plus na IG, FB ali info@mladiplus.si in povezali vas bodo v skupino.

Za udeležbo ni potrebno nobeno predhodno znanje ali fizična sposobnost. Prijaviti se je mogoče na tej povezavi, vstop pa je prost.

Miha Poredoš

Share