Omejitev vročine na delovnem mestu je odgovornost delodajalca

27. 7. 2010

Za uveljavitev ustreznih preventivnih ukrepov za varnost in zdravje pri delu, tudi lajšanje visokih temperatur v delovnih prostorih v času poletne vročine, so odgovorni delodajalci. Delodajalec mora zagotoviti takšno temperaturo, da ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela.

Tako na podlagi svojih pristojnosti in zakona o varnosti in zdravja pri delu ter pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih zatrjuje tudi Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Sindikati pri delodajalcu, sveti delavcev in delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu pa imajo pravico (in dolžnost), da začnejo v skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu posvetovanja in postopke, da se ta problematika ustrezno uredi.

Share