Opozarjamo: Članom in članicam sindikata pripada višja solidarnostna pomoč

17. 10. 2019

Med člani in članicami sindikatov dejavnosti pogosto zaznamo razmišljanje, da bi sindikalno članstvo moralo imeti kakšno pravico več oziroma ugodneje urejeno, saj financira socialni dialog, za njim stoji tudi s sindikalnimi akcijami in podpira pogajalce, ki s podpisom kolektivne pogodbe z delodajalcem dosežejo različne pravice.

To je bilo po večletnih sindikalnih prizadevanjih in v skladu s socialnim dialogom dogovorjeno v zakonu o delovnih razmerjih (224. člen določa, da se lahko v kolektivni pogodbi pogodbene stranke o pravicah in obveznostih, ki niso že urejene v zakonu na ravni dejavnosti, dogovorijo o pravicah in obveznostih), potem pa najprej v javnem sektorju in pozneje še v nekaterih drugih dejavnosti doseženo, največkrat na področju solidarnostni pomoči. Zaradi nerazumevanja tistih, ki v tem dialogu niso sodelovali ali niso želeli sodelovati, pa je kasneje pogosto nastala slaba volja in so celo padale ovadbe in tožbe.

Ena takih je bila s sodbo vrhovnega sodišča zavrnjena v septembru. Kot sporoča Sindikat ministrstva za obrambo Slovenije (SMO), član ZSSS, gre za potrditev njihovih prizadevanj, da so člani njihovega sindikata, ki je reprezentativen in sopodpisnik aneksa h kolektivni pogodbi, ki članom zagotavlja 20 odstotkov višjo solidarnostno pomoč – v primeru, da njihova plača ne presega 130 odstotkov minimalne plače v mesecu, ko so nastali razlogi za izplačilo solidarnostne pomoči – do te pravice tudi upravičeni. S tem je to sodišče revidiralo sklep višjega sodišča iz novembra lani ter sodbo delovnega in socialnega sodišča iz lanskega marca.

V SMO so tega sklepa veseli, saj potrjuje njihovim prizadevanjem za več pravic članov, ki socialni dialog podpirajo in so tudi omogočili podpis aneksa, v katerem je ta pravica določena. Populizmi sindikatov, ki pri tem zaradi samo njim znanih vzrokov ne sodelujejo in članom obljubljajo nekaj, kar ne pije vode, so tudi v drugih delovnih okoljih že naredili precej škode, zato je taka sodba tudi nasploh dobrodošla potrditev pridobitve, ki ji pravimo socialni dialog.

Share