Sindikat dosegel zmago, stavka v podjetju Salesianer Miettex Periteks PREKLICANA!

9. 8. 2018

Zaposleni v podjetju Salesianer Miettex Periteks so delodajalcu napovedali opozorilno stavko za jutri, 10. 8. 2018. Direktor podjetja je dne 7. 8. 2018 poslal uradno vabilo na podpis obeh dogovorov, do katerega je prišlo danes, 9. 8. 2018. Zakaj je stavka odpovedana, kaj dogovora prinašata delavkam in delavcem ter sindikatu, si preberite v nadaljevanju.

Dva dogovora, prvi o nadgradnji pravic zaposlenih ter drugi o pogojih za delo sindikata, sta podpisali predstavnici sindikata SOPS in Periteks ter delodajalec. Zaradi podpisa obeh dogovorov je stavkovni odbor delodajalca uradno obvestil o sklepu preklica stavke.

Med pomembnejšimi zahtevami, ki jih je skupaj z delavci uspel izboriti sindikat in predstavljajo dvig pravic zaposlenih, velja izpostaviti:
– Nadzor nad delovnim časom z uvedbo evidenc o izrabi delovnega časa, v katero se dnevno vpisuje tudi čas prihoda in odhoda delavca na delo;
– Jasna določb glede varovanja dostojanstva delavca na delovnem mestu (prepoved horizontalnega in vertikalnega nadlegovanja in trpinčenja) z ustreznimi ukrepi;
– Prednostno reševanje sporov z mediacijo, ki jo plača delodajalec;
– Možnost izrabe dopusta mora biti za vse delavce enaka, brez preferenčnega obravnavanja posameznikov;
– Staršem prvošolcev se prizna dodaten dan dopusta na prvi šolski dan;
– Delavcem pripada dodaten dan dopusta na leto zaradi težjih pogojev dela, ko se na ravni države zabeleži vročinski val;
– Delavcem – staršem prvošolcev – se izplača enkratno izplačilo v višini 250,00 EUR (za vsakega otroka, prvošolca).

Drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z delom:
– Jubilejne nagrade; 60 % za 10 let, 80 % za 20 let in 100 % za 30 in 40 let dela pri zadnjem delodajalcu povprečne (velja odstotek mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece za 30. in 40. let dela pri zadnjem delodajalcu);
– Regres za letni dopust se izplača v višini minimalne plače povišane za 10 %;
– Znesek božičnice znaša vsako leto minimalno ½ zneska minimalne plače tekočega leta;
– Delodajalec bo zaposlenim izplačeval 100% stroška prevoza na delo in z dela v višini najcenejše vozovnice javnega prevoza ali 0.18 € na kilometer;
– Delodajalec bo zaposlenim zagotavljal izplačilo razlike med ceno obroka organizirane prehrane in najvišjega neobdavčenega zneska po veljavni Uredbi. (pomeni, v kolikor je znesek malice 4 EUR, delavec prejme razliko v vrednosti 2,12 EUR na dan, na svoj TRR, skupaj torej 42,4 EUR na mesec, preračunano za 20.delovnih dni).

 

Zelo pomembna so določila, ki varujejo varnost in zdravje delavcev, kot na primer ;
– Delodajalec ročno premeščanje bremen glede na posebnosti terena pri naročniku v najkrajšem možnem času nadomesti s primerno delovno opremo, pripomočki, primernimi mehanskimi pomagali ali drugimi ukrepi. Kadar se ni mogoče izogniti ročnemu premeščanju bremen, delodajalec sprejme primerne organizacijske in tehnične ukrepe, da bi zmanjšal tveganja za nastanek mišično-kostnih obolenj zaposlenih;
– Delodajalec voznikom priskrbi ustrezne tehnične pripomočke v najkrajšem možnem času ali se dogovori za pomoč pri naročniku, za lažje premeščanje bremen in tovora v klanec ali po klancu navzdol, ki bodo fizično razbremenili zaposlene;
– Delodajalec se zavzema, da temperatura zraka v proizvodnji ne preseže 28 stopinj Celzija. Pri čemer poskrbi za dobro ventilacijo proizvodnje in klimatizacijo prostorov v katerih se zaposleni lahko ohladijo, delavcem pa priskrbi letnemu času ustrezno delovno in osebno varovalno obleko (npr. voznikom kratke hlače in poletne čevlje);
– Če se občasno temperatura v proizvodnji povzpne nad 28 stopinj, mora delodajalec sprejeti začasne ukrepe (5. minutni odmori na uro, ko temperatura v proizvodnji preseže 28 stopinj C, ohlajeno vodo …).

Pravice sindikata v podjetju:
– Predsedniku sindikata, ki je podpisnik dvostranskega dogovora, zagotavlja delodajalec letno toliko plačanih sindikalnih ur, kot je članov sindikata, vendar največ 30;
– Izvoljeni oziroma imenovani sindikalni zaupniki imajo na razpolago 10 sindikalnih ur na leto, ki jih koristijo za sindikalno delo;
– Delodajalec zagotovi prostore za delo sindikata;
– Sklic polurnih članskih sestankov med delovnim časom;
– Jasno določeno varstvo sindikalnih zaupnikov v podjetju.

Pred podpisom dogovorov je prišlo tudi do dviga plač za 8% ter dodatka voznikom v višini 75 EUR bruto (k mesečni plači).

Veseli in zadovoljni smo, da smo pomagali našim članom.

 

Ana Čermelj, generalna sekretarka SOPS

Share