ZSSS svetuje: Opravljanje dela na domu

5. 5. 2020

Spletna rubrika ZSSS svetuje je namenjena odgovorom na najrazličnejša vprašanja, na težave, stiske ipd., povezane s svetom dela (in v teh časih tudi z epidemijo novega koronavirusa). Svetujejo sodelavke in sodelavci pravne pomoči Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, sprašujete pa lahko tudi vi. Pišite nam (glej spodaj) in pomagali vam bomo.

Prejeli smo vprašanje, v katerem navajate: »Delodajalec nam je zaradi virusa začasno odredil delo na domu, zdaj pa najavlja, da bi tudi po koncu krize to lahko postala naša stalna oblika dela. Ali nas lahko v to prisili? Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni? Ali potrebujemo nove pogodbe o zaposlitvi oziroma anekse? Sedaj mi namreč piše, da delam na sedežu in po potrebi na terenu

Odgovor

Delo na domu ureja zakon o delovnih razmerjih, ki določa, da se delavec in delodajalec s pogodbo o zaposlitvi lahko dogovorita, da bo delavec opravljal delo na domu za celotno trajanje ali le za del delavčevega delovnega časa. V pogodbi o zaposlitvi se delavec in delodajalec dogovorita tudi o višini nadomestila, ki delavcu pripada za uporabo svojih sredstev pri delu na domu. Opravljanje dela na domu mora biti torej dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu obvestiti Inšpektorat RS za delo, ki lahko opravljanje dela na domu prepove, če bi bilo to škodljivo za delavca ali za okolje, v katerem bi se delo opravljalo.

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naš časopis Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

V trenutnih razmerah, ko je razglašena epidemija, lahko delodajalec uporabi določilo 169. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da lahko delodajalec v primeru naravnih ali drugih nesreč ali v izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, začasno spremeni tudi kraj opravljanja dela, vendar le, dokler takšne okoliščine obstajajo. Če bi delodajalec želel delovni proces tudi po prenehanju delovnih razmer organizirati tako, da bodo delavci opravljali delo na domu, bi moral z delavci in delavkami skleniti nove pogodbe o zaposlitvi oziroma ustrezne anekse.

Matija Drmota, služba pravne pomoči ZSSS

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share