Osnove sindikalnega delovanja v ZSSS

15. 6. 2017

Celje, 15. junij 2017

Namen seminarja je seznaniti sindikalne zaupnike in predsednike sindikata v podjetjih/zavodih o pomenu, delovanju in organiziranosti sindikalnih struktur v ZSSS, o nalogah in odgovornostih sindikalistov ter o ostalih tehničnih zahtevah ustanavljanja in delovanja sindikatov.

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• razumejo naloge sindikalnih struktur na različnih ravneh v ZSSS,
• vedo, kje je njihov položaj v sindikalni strukturi,
• razumejo vlogo, ki so jo sprejeli,
• vedo kdo so konkretne osebe, na katere se lahko obrnejo, ko se soočijo s težavami pri delu,
• poznajo svoje osnovne naloge v podjetju in sindikatu,
• poznajo svoje pravice, ki jih imajo kot sindikalni zaupniki v podjetju in kot sindikalisti znotraj sindikata in kot člani sindikata
• razumejo odgovornost v sindikatu

Seminar priporočamo:
• novoizvoljenim sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• novoizvoljenim sindikalnim funkcionarjem

VSEBINA:
Organiziranost in delovanje SINDIKATA :
1. sklop:
a. Pomen sindikalizma oziroma sindikatov
b. Organiziranost ZSSS
c. Reprezentativnost sindikata
2. Sklop:
a. Sindikat pri delodajalcu
b. Plan dela in ostale naloge sindikata
c. Delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov
d. Statusno preoblikovanje delodajalca in prilagajanje sindikata

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si.

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si

Kotizacija: 25,00 EUR

Share