Osnutek evropskega okvira za kakovostno pripravništvo v javni obravnavi do konca oktobra letos

5. 9. 2019

Od 2. septembra do 31. oktobra 2019 je na tej povezavi v angleščini v javni obravnavi osnutek evropskega okvira za kakovostno pripravništvo. To je namreč ključno za ustrezno vključevanje mladih v svet dela, žal pa so raziskovalci in sindikalisti iz vse EU ugotovili, da pripravništvo pogosto ni zastavljeno dovolj kakovostno in zato ne omogoča ustreznega poklicnega razvoja pripravnikov in pripravnic.

Zadnjih deset mesecev je Sindikat Mladi plus, sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih, ki je del ZSSS, v sodelovanju s sindikati iz Malte, Belgije in Italije ter Evropsko konfederacijo sindikatov (ETUC) sodeloval pri nastanku vsebine pred-standarda. Ta bo imel uradno status CEN delavničnega sporazuma. Eden od ciljev je bil zbrati dobre prakse na evropski ravni ter zagotoviti spodobne delovne razmere mladim pripravnikom in pripravnicam. Vsebino so navdihnile sindikalne akcije, kakršna je bila v Sloveniji prepoved neplačanega pripravništva, in v Belgiji, kjer je pripravnikom za čas opravljanja pripravništva zagotovljeno delovno razmerje. Ta pred-standard je sofinancirala Evropska komisija v okviru mednarodnega projekta SPRINT.

Predsednica sindikata Mladi Plus Tea Jarc, ki je pomembno sodelovala pri nastanku osnutka omenjenega bodočega evropskega standarda, je ob tej priložnosti povedala: »Mladi ljudje si zaslužijo kakovostno pripravništvo in dostojno zaposlitev. Pripravništvo je pomemben korak prehajanja iz šolanja v zaposlitev, zato mora mladim zagotoviti dobro in pomenljivo izkušnjo pri pridobivanju delovnih izkušenj. V projektu smo raziskali obstoječe nacionalne zakonodaje in pri tem ugotovili, da je na tem področju pomanjkljiva tako zakonodaja, kolektivne pogodbe kakor tudi drugi okviri. Skupaj s številnimi pobudami na evropski ravni bo ta pred-standard pomenil okvir za delodajalce, kako zagotoviti kakovostno pripravništvo za mlade. Mogoče ga bo uporabljati kot smernico za izboljšavo pripravništva in za ozaveščanje delodajalcev.«

Share