Kako je PKP 10 posegel v izrabo letnega dopusta

23. 3. 2022

Objavljamo kratko pojasnilo o izrabi letnega dopusta po 10. protikoronskem paketu (PKP 10), ki je še posebej aktualna prav v teh dneh.

PKP 10 ureja podaljšanje obdobja izrabe še neizrabljenega dopusta. S tem omogoča delavkam in delavcem, ki v letu 2021 zaradi določenih okoliščin niso uspeli izrabiti vsega preostalega dopusta iz leta 2020, da ta dopust izrabijo najpozneje do 1. aprila 2022. Zakon določa tudi pravico, da delavec letni dopust za leto 2021 izrabi do 31. decembra 2022. Takšna možnost je povezana s pogojem, da delavec zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije covida-19, ni mogel izrabiti letnega dopusta za leto 2021 skladno z roki ZDR-1.

Za kaj gre?

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delavec do konca tekočega leta dolžan izrabiti najmanj dva tedna letnega dopusta, preostanek pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Delavec oziroma delavka pa ima tudi pravico izrabiti ves letni dopust, ki v tekočem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta ni bil koriščen zaradi bolezni, poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 31. decembra naslednjega leta.

V to omenjeno splošno ureditev pa je torej posegel t. i. PKP 10, in sicer s svojim 34. členom, ki, kot rečeno, določa, da ima delavec pravico ves letni dopust za leto 2020, ki zaradi bolezni, poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka ni bil koriščen do 31. decembra 2021, izrabiti do 1. aprila 2022.

Dodatno PKP 10 določa, da ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-Cov-2 ali zaradi posledic epidemije covida-19 ni mogel izrabiti letnega dopusta za leto 2021, pravico ta dopust izrabiti do 31. decembra 2022.

Matija Drmota, samostojni svetovalec za pravno področje v ZSSS,

prikazna fotografija Pixabay/Pexels

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share