Tudi ZSSS podpira pobudo za vsem dostopna šolska kosila!

12. 9. 2022

V Inštitutu 8. marec so v luči draginje in stisk, ki se pojavljajo v zvezi z njo, začeli s pobudo za zagotavljanje vsem dostopnih šolskih kosil. Ugotavljajo, da je zagotavljanje šolskega kosila urejeno zelo slabo oziroma kot tržna dejavnost; cene so različne, število otrok, ki potrebujejo šolska kosila, vedno večje, cenzus za subvencioniranje pa jih dosega vsako leto manj – niti tiste družine, ki živijo pod pragom tveganja revščine, ne.

Zato so pripravili spremembe dveh zakonov (zakona o osnovni šoli in zakona o šolski prehrani), s katerima želijo zagotoviti pravico do šolskega kosila za vse otroke, družine razbremeniti največjega stroška povezanega z osnovno šolo, otrokom z medicinsko predpisano dieto zagotoviti ustrezne obroke, onemogočiti outsourcing zagotavljanja šolske prehrane, ki znižuje njeno kakovost ter obenem delavske pravice kuharjev in kuharic, in narediti korak k udejanjanju ideje o zares brezplačni osnovni šoli, v kateri so vsi otroci enaki in nobeden ni stigmatizirani zaradi socialnega položaja svoje družine.

Njihovo pobudo podpiramo tudi v ZSSS. Zdaj morajo zbrati morajo dvakrat po 5 tisoč overjenih podpisov, za vsak zakon posebej torej. Zbirati so jih začeli 5. septembra.

Podpis je mogoče oddati osebno na upravni enoti ali pa elektronsko, prek spletnega portala e-uprave. Vse informacije o tem, kako je mogoče oddati svoj podpis, lahko najdete na tej povezavi, kjer je mogoče prebrati tudi oba predloga sprememb zakonov. Obrazec za oddajo podpisa za spremembo zakona o osnovni šoli je mogoče najti tukaj, obrazec za oddajo podpisa za spremembo zakona o šolski prehrani pa tu.

Za vsem dostopna šolska kosila! Prispevajte svoj podpis tudi vi!

Grafika Inštitut 8. marec

Share