Sindikati javnega sektorja podpisali dogovor o delni uskladitvi plač z inflacijo

10. 1. 2024

Vlada in del sindikatov javnega sektorja je podpisalo dogovor o delni uskladitvi plač z inflacijo, ki so ga parafirali konec decembra. Dogovor predvideva uskladitev plač v višini 80 odstotkov inflacije v enoletnem obdobju od decembra 2022 do decembra lani ter zgodnejše izplačilo regresa, že s februarsko plačo.

Predstavniki dela sindikatov javnega sektorja so danes s predstavniki vlade podpisali dogovor o delni uskladitvi plač z inflacijo. Ta je bila po zadnjih podatkih Statističnega urada 4,2 odstotna, kar pomeni, da se bo vrednost plačnih razredov plačne lestvice junija letos zvišala za 3,36 odstotka. Regres pa bodo javni uslužbenci prejeli že marca, s februarsko plačo, in ne šele junija.

Dogovor med drugim določa tudi, da se začetek izvajanja prenove plačnega sistema in odprave plačnih nesorazmerij premakne s 1. januarja 2024 na datum, ki bo dogovorjen med predstavniki vlade in sindikatov v okviru usklajevanja novega plačnega zakona. Poleg dogovora so sindikalni in vladni pogajalci danes podpisali tudi Aneksa št. 14 h kolektivnima pogodbama za javni sektor in negospodarske dejavnosti, s katerima se bo vsebina dogovora realizirala.

A to bo možno le, če bo dosežen kvorum več kot polovice vseh sindikatov združenih v pogajalsko skupino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (PSRSJS). Dogovor je zaenkrat podpisalo 22 od skupno 45 sindikatov, nekateri k današnjemu podpisu dogovora niso pristopili, ker v njihovih organih glede tega še potekajo razprave, nekaj sindikatov pa je podpis dogovora zavrnilo, saj sindikatom do 13. septembra letos prepoveduje stavkovne aktivnosti v zvezi z vsebino dogovora.

Zaveza za sindikate sicer ne bo veljala, če se vlada s katero od skupin javnih uslužbencev ali funkcionarjev dogovori za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah z učinkovanjem pred 13. septembrom letos.

V Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) in Sindikatu poklicnih gasilcev Slovenije (SPGS) dogovora niso podpisali, saj ne pristajajo na določbo, ki sindikate zavezuje, da se vzdržijo kakršnihkoli oblik sindikalnih aktivnosti povezanih z vsebino dogovora. Po besedah Davida Švarca, generalnega sekretarja SPGS, bi podpis dogovora torej pomenil tudi to, da v procesu pogajanj o odpravi plačnih nesorazmerij v javnem sektorju, sindikati ne bi smeli protestirati ali izvesti stavke.

Finančni minister Klemen Boštjančič, ki je vodil pogajanja, ki so pripeljala do danes podpisanega dogovora, je poudaril, da gre za pomembno etapo v dogovorih med vlado in sindikati glede prenove plačnega sistema. »Še težje in še bolj naporno delo pa nas čaka na pogajanjih v naslednjih tednih in mesecih, ki bodo upam da pripeljala do reforme plačnega sistema, ki bi v takšni obliki obstala vsaj za nekaj časa,« je bil optimističen Boštjančič.

»Ocenjujem, da je ta dogovor, glede na to kaj vse trenutno spremljamo v javnem sektorju, dober in se bo čimprej začel izvajati, da se lahko posvetimo zahtevnejšim vprašanjem prenove plačnega sistema v javnem sektorju,« pa je zadovoljstvo ob podpisu dogovora izrazil vodja PSRSJS Jakob Počivavšek.

Kdaj bodo na krovni ravni nadaljevala pogajanja o reformi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij, se sindikati z vlado še niso dogovorili. Minister za finance pričakuje, da bo to v kratkem, ko bo vlada dokončno oblikovala svojo pogajalsko ekipo, Počivavšek pa je povedal, da je velika večina sindikatov pripravljena na nadaljevanje pogajanj takoj, ko dobijo vladno povabilo. Sindikatom, ki danes niso pristopili k podpisu dogovora je vlada dala en mesec časa, da to storijo.

Miha Poredoš

Share