Podpora sindikalnim aktivnostim zaposlenih v družbi Terme Maribor

23. 7. 2019

Sindikat delavcev gostinstva in turizma (GiT) Slovenije sporoča, da je v času pogajanj za sklenitev nove podjetniške kolektivne pogodbe vodstvo družbe Terme Maribor 17. julija odpovedalo podjetniško kolektivno pogodbo.

Vodstvo in lastnika družbe tako pozivajo, da takoj vzpostavi socialni dialog med predstavniki delodajalcev ter delavk in delavcev. Obenem zahtevajo takojšen preklic odpovedi podjetniške kolektivne pogodbe in nadaljevanje pogajanj, dosledno spoštovanje podpisanega dogovora o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo (obenem ostro zavračajo nov predlog dogovora, v katerem delodajalec zmanjšuje pravice sindikata) in spoštovanje participacijskega dogovora, kot je sprejet in podpisan, ter v omenjenem dogovoru sprejeto zagotavljanje strokovne pomoči svetu delavcev.

»Člani in članice sindikata in drugi zaposleni, ne popuščajte, mi smo z vami!« še sporočajo iz sindikata. Podporo zaposlenim, članom in članicam sindikata v družbi Terme Maribor, pa so (tukaj, tukajtukaj, tukaj in tukaj) že izrekli nekateri drugi sindikati dejavnosti ZSSS in v pismu podpore tudi sama Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Share