Sindikat opozarja: Poklicnim gasilcem odrekajo dodatek za delo v rizičnih razmerah

21. 5. 2020

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) poroča o nedopustnem ravnanju delodajalcev in županov, ki poklicnim gasilcem odrekajo dodatek za delo v rizičnih razmerah oziroma so jim ga ti izplačali v ponižujoče nizkih zneskih.

Ob vseh ukrepih, ki jih je za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 sprejela Vlada RS, poklicni gasilci do danes niso prejeli dodatka za delo v rizičnih razmerah, ki ga določa 39. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ali pa so ga prejeli v smešno nizkih zneskih, poročajo iz sindikata

V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije v času razglašene epidemije, odnosa delodajalcev do zaposlenih v dejavnosti gasilstva in reševanja nismo obešali na veliki zvon, pravijo in dodajajo, da so delodajalce sicer že 3. aprila 2020 korektno pozvali k upoštevanju 39. člena KPJS in 71. člena Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP,), da v skladu z določbama kolektivne pogodbe in interventnega zakona »pri obračunu plač v času razglašene epidemije vsem zaposlenim za vse ure opravljene delovne obveznosti (razen tistim, ki delo opravljajo od doma), priznajo in obračunajo dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Za čas izvoza na katerokoli intervencijo pa še dodatnih, do 35 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega

»Kljub temu, da so se nekateri direktorji poklicnih gasilskih enot nagibali k izplačilu dodatka v skladu z veljavnima določbama KPJS in ZIUZEOP, do izplačil ni prišlo ali pa so bila izvedena v ponižujoče nizkih zneskih, tudi manj kot 5 evrov na mesec,« pa opozarjajo pri SPGS.

Temu je po njihovem botrovalo mnenje Komisije za razlago KPJS, nejasna in zavajajoča mnenja ministrstva za javno upravo ter stališče županov iz Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) (po njihovem gasilci sploh niso upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah!?), nadaljujejo v sindikatu. »In to kljub temu, da so bili  gasilci v vladnem dokumentu, ki določa kriterije za razdelitev sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ob policistih in vojakih izrecno zavedeni kot bolj izpostavljen poklic

V poklicnih gasilskih enotah je bil ob razglasu epidemije (zaradi nevarnosti širitve virusa na vitalne dela ustroja) sicer nemudoma spremenjen režim dela. »Da bi ob morebitni okužbi posameznih gasilcev lahko zagotavljali ustrezno operativnost, so bile redne delovne izmene zmanjšane na minimum, drugim gasilcem pa je bilo odrejeno čakanje na delo doma. Zato so odločitve delodajalcev, da bodo gasilci deležni dodatka za delo v rizičnih razmerah le za čas intervencij izven enote, povsem nelogične, kontradiktorne, za nas pa popolnoma nesprejemljive,« so ostri v sindikatu.

Gasilci so ob svojih rednih delovnih obveznostih opravljali tudi dela v neposrednih žariščih epidemije (v domovih za ostarele, zdravstvenih domovih …) in se od tam vračali nazaj v enote med svoje kolege, izpostavljajo. Prav tako so se vračali med kolege po vsakodnevno opravljenih intervencijah, ne da bi vedeli ali so bili v neposrednem stiku s ponesrečenci deležni tudi okužbe z virusom. V nekaj primerih so bili ob sumu na okužbo ponesrečencev odpeljani v izolacijo, ob konkretni okužbi posameznih gasilcev pa je bila vsa ekipa poslana v karanteno, razmere opisujejo pri SPGS.

In zaključujejo: »Zaradi vsega navedenega, v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije še enkrat več pozivamo delodajalce, da se ravnajo v skladu z veljavno in jasno določbo 39. člena KPJS ter 71. člena ZIUZEOP, in vsem zaposlenim za vse ure opravljene delovne obveznosti (razen tistim, ki delo opravljajo od doma), priznajo in obračunajo dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v višini 65-odstotne urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, za čas izvoza na katerokoli intervencijo pa še dodatnih, do 35 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega. Poziv gre v enaki meri tudi županom, ki so kot ustanovitelji in financerji dolžni zagotoviti vsa potrebna finančna sredstva (v tem primeru so sredstva pridobili iz proračuna RS)

Sindikatovo sporočilo za javnost je v celotni dostopno tukaj.

Share