Poročili projekta EKS »Varne doma, varne v službi«

13. 9. 2017

Projekt Evropske konfederacije sindikatov (EKS) »Varne doma, varne v službi«, Strategije sindikatov za preprečevanje, obravnavanje in odpravljanje nadlegovanja in nasilja nad ženskami na delovnem mestu, v katerem je sodelovala tudi ZSSS, se zaključuje, njegovi izvajalci pa so poleg končnega poročila projekta objavili tudi Nacionalno poročilo za Slovenijo v slovenskem jeziku.

Končno poročilo na podlagi intervjujev opravljenih v 11 izbranih evropskih državah prikazuje, kako sindikati oziroma socialni partnerji pristopajo k problematiki nadlegovanja in nasilja v delovnih okoljih, vključno s preprečevanjem družinskega nasilja na delovnem mestu. Nasilje na podlagi spola in nadlegovanje sta obliki diskriminacije, ki ženskam povzročata znatno škodo, ne glede na to, ali se dogaja na delovnem mestu, javnih mestih, na sredstvih javnega prevoza, šolah in univerzah ali v družini.

Objavljeni poročili pokrivata dve specifični področji:
–  nasilje na podlagi spola na delovnem mestu, kar vključuje predvsem spolno nadlegovanje v delovnih okoljih, in
–  vzpostavljanje povezave med nasiljem v zasebni sferi z delovnim mestom.

Obe področji, ki ju objavljamo spodaj, sta obravnavani v povezavi z zakonodajnim okvirjem, raziskavami, pristopom sindikatov k socialnemu dialogu in drugimi sindikalnimi iniciativami, kot so povezovanje in sodelovanje s civilno družno in nevladnimi organizacijami, dviganje ozaveščenosti preko medijskih kampanj in usposabljanj ter predstavitev dobrih praks. Te kažejo na dodano vrednost sindikalnih ukrepov, inovacij in pogajanj za podporo žrtvam in za ustvarjanje delovnih mest brez nasilja in nadlegovanja. Zadnji del poročila zajema priporočila sindikatom za nadaljnje delo.

Nacionalno poročilo za Slovenijo projekta »Varne doma, varne v službi«

Končno poročilo projekta »Varne doma, varne v službi« (v angleščini)

Share