Sindikat delavcev prometa in zvez še vedno brez dogovora s poslovodstvom Pošte Slovenije

3. 6. 2024

V Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) so na nedavnem protestnem shodu v Mariboru nastopili za boljši jutri Pošte Slovenije (PS) ter njihovih delavk in delavcev. A kljub temu zaenkrat ostajajo brez dogovora s poslovodstvom Pošte, kot so znova opozorili danes.

Zahteve našega sindikata, ki smo jih javno izrazili tudi v Mariboru, so se nanašale predvsem na strategijo Pošte Slovenije, ki jo ocenjujemo kot škodljivo za zaposlene, saj se predvideva drobljenje Pošte Slovenije na več pravnih oseb, pri čemer bi ena še naprej izvajala univerzalno poštno storitev (ki je služba v javnem interesu in prinaša izgubo), druga pa paketno dostavo, ki prinaša dobiček, poudarjajo v SDPZ Pošte Slovenije. »Ocenjujemo, da bi razdvajanje kolektiva pomenilo tudi različne pravice zaposlenih, ločeni kolektivni pogodbi, različni ravni plač ipd. Obrnili smo se na pristojna ministrstva, Slovenski državni holding in nadzorni svet PS, da nam kot predstavnikom zaposlenih pomagajo. Vsekakor pričakujemo odziv, saj gre za podjetje, ki je 100-odstotni v državni lasti, ki je strateška naložba. Vse zahteve do delodajalca smo oblikovali v predlog dogovora, ki pa ga z delodajalcem še nismo uspeli uskladiti. Ena od zahtev za poslovodstvo je tudi zahteva po izboljšanju socialnega dialoga, saj je predvsem naš sindikat v zadnjem obdobju deležen pomanjkljive komunikacije, gradivo prejemamo z zamudo ali pa sploh ne. In ravno sedaj, ko naj bi delodajalec to našo zahtevo uresničil, se je zopet zgodilo, da je bil s Sindikatov poštnih delavcev (SPD) (drugim reprezentativnim sindikatom v PS) sklenjen ločen dogovor, četudi smo izrecno in jasno na sestanku zahtevali, da se delodajalec pogaja in uskladi z obema sindikatoma skupaj. V celoti je odgovornost delodajalca, da poskrbi za enakopravno obravnavo socialnih partnerjev in zelo narobe je, da je bil zopet sklenjen in podpisan dogovor o skupnih tematikah samo z enim od dveh partnerjev. Tako je v dogovoru, ki nam je bil do podpisa prikrit (in na izrecno zahtevo delodajalca vsebinsko zamolčan), časovnica pogajanj glede varnosti in zdravja pri delu, sistemizacije in delovne uspešnosti (ki je naša skupna tema), dogovorjena je gostota sestankov s socialnimi partnerji (to smo mi), sodelovanje pri testiranju spremembe organizacije dela (tudi naše?). Hkrati je SPD pristal na to, da si bo prizadeval, da se masa plač s spremembo sistemizacije ne bo povečevala (kar vsaj za nekatera delovna mesta pomeni znižanje plač) in da letos ne bo postavljal drugih zahtev ter da bo konstruktivno komuniciral s svojimi člani in javnostjo

Tako dogovor ne prinaša za zaposlene nič, hkrati pa posega v naše sindikalno delo, so jasni v SDPZ, kjer dodajajo še: »Naše zahteve glede strategije Pošte Slovenije ostajajo, prav tako glede poplačil nekaterim zaposlenim. Naš sindikat zato še naprej vztraja pri pogajanjih z delodajalcem, v primeru, da nam pri tem ne uspe, pa bomo nadaljevali tudi z drugimi pritiski.« Boj se torej nadaljuje.

Share