Pošteno plačilo in 8 ur dela!

16. 2. 2017

Spoštovani, vljudno vas vabimo na sejo konference industrijskih in storitvenih sindikatov dejavnosti Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki bo pod naslovom ‘Pošteno plačilo in 8 ur dela!’ potekala 16. 2. 2017 ob 10:00, v Domu sindikatov, Dalmatinova 4, velika sejna dvorana, VI. nadstropje.

Na konferenci bo predstavljena problematika pogajanj za kolektivne pogodbe dejavnosti in najnižjih osnovnih plač v zasebnem sektorju in delovnega časa ter predstavljene skupne zahteve sindikatov, udeležencev konference.

Na konferenci bodo sodelovali predstavniki industrijskih in storitvenih sindikatov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in strokovne službe Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Konferenca bo trajala predvidoma 1 uro, po zaključku pa vam bodo vse govorke in vsi govorci na razpolago tudi za vaša vprašanja in izjave.

 

Share