Potek pogajanj za zasebni sektor (nadaljevanje seminarja Priprava na pogajanja)

10. 5. 2018

Celje, 10. maj 2018

Namen seminarja: Namen seminarja je nadgraditi znanje o procesu pogajanj s sindikalno specifičnimi situacijami, s katerimi se sindikalisti najpogosteje srečujejo, kadar so v funkciji pogajalcev.

Seminar priporočamo:
• predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• območnim sekretarjem
• profesionalnim sindikalistom

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s tehnikami in taktikami pogajanj, ki jih sindikalist najpogosteje uporablja. Tudi s taktikami delodajalcev, s katerimi slabijo moč sindikalista. Seznanjeni so z etičnimi in moralnimi načeli pogajanj in se usposobijo v rabi teh pogajalskih tehnik.
• Poznajo najbolj uporabne pogajalske tehnike in jih znajo uporabiti v praksi, kombinirati, prepoznati.
• Poznajo možnosti, ki jim jih pogajalske tehnike ponujajo na vseh ravneh pogajanj, vključno z vodenjem pogajanj, vodenjem pogajalske skupine. Oceniti znajo kdaj je primeren čas za pogajanja in kako s pogajanji doseči čim več.
• Spoznajo veliko praktičnih vaj in konkretnih napotkov pri treningu pogajalskih situacij.

VSEBINA:
• Pomen pogajanj pri delu sindikalista
• Načela pogajanj
• Pogajanja kot oblika reševanja konfliktov
• Proces pogajanj
• Ključne lastnosti uspešnih pogajalcev
• Pogajalske taktike, strategije

• Priprava na pogajanja
• Primernost pogajanj
• Oblikovanje zahtev
• Oblike pritiska na delodajalca

• Proces pogajanj (med pogajanji, zaključek, nevarnosti, obveščanje članstva, konsenz med člani pogajalske skupine,…)

• Celotno predavanje je podprto s praktičnimi primeri, ki jih pogajalci s treningom lahko uporabijo pri svojem delu.

• Seminar je v obliki delavnice, kjer so aktivni vsi prisotni. Preizkusijo se kot pogajalci na delojemalski in na delodajalski strani.

Metode:
• Vaje
• Študije primera
• delu v parih in manjših skupinah
• Razprava in poročanje

Gradiva:
• Power point

Trajanje:
5 šolskih ur

Število udeležencev:
do 20 udeležencev

Predavateljica:

Mateja Gerečnik, org. in men soc. dej.

Prijave:
Prijavite se s spodnjo prijavnico do 3. maja 2018 na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali na ZSSS, Izobraževanje, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si/.

Kotizacija:

45,00 EUR za člane sindikatov, 90 EUR za nečlane

Razpis seminarja Potek pogajanj za zasebni sektor, Celje, 10. maj 2018

Prijavnica na seminar Potek pogajanj za zasebni sektor, Celje, 10. maj 2018

 

Share