Sindikalni poziv evropskim poslankam in poslancem: Podprite odločitev o začetku tristranskih pogajanj o Direktivi o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji!

23. 11. 2021

Sindikatu kulture in narave Slovenije – Glosa so slovenske evropske poslanke in poslance Ireno Joveva, Ljudmilo Novak, Romano Tomc, Tanjo Fajon, Franca Bogovič, Klemna Grošlja, Milana Brgleza in Milana Zvera pozvali, naj na plenarnem zasedanju podprejo odločitev o začetku tristranskih pogajanj o Direktivi o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji.

Na omenjene so se v sindikatu obrnili zaradi zelo pomembnega glasovanja na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 24. oziroma 25. novembra in jih pozvali k podpori odločitvi o pričetku medinstitucionalnih pogajanj v zvezi z Direktivo o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji. »S to direktivo imamo resnično priložnost spremeniti položaj najranljivejših in prizadevnih evropskih delavcev. Številni so, ki jih nujno potrebujemo, predvsem v težkih časih epidemije koronavirusne bolezni 19 (negovalci, čistilci, zdravstveni delavci, delavci v kmetijstvu in živilski industriji ter drugi), a prejemajo zgolj minimalno plačo. Upoštevajoč analizo Evropske komisije, obstaja velika verjetnost, da bodo zaradi neustreznega minimalnega plačila še posebno prizadeti mladi, ženske, starši samohranilci, ne- ali nizkokvalificirani delavci in delavci z nestandardnimi pogodbami. Skoraj vsakemu desetemu delavcu v ‘evropski 27-erici’ grozi revščina! Na splošno 7 od 10 delavcev z minimalno plačo poroča o hudih težavah s preživljanjem sebe in svojih družinskih članov. Obenem se je v 22 od 27 držav članic Evropske unije zmanjšalo število delavcev, za katere veljajo kolektivne pogodbe. Delavci se prepogosto ne morejo ali si ne upajo včlaniti v sindikat zaradi strahu pred brezobzirnimi povračilnimi ukrepi delodajalcev. V desetih državah članicah z najnižjimi povprečnimi in minimalnimi plačami je le med 7 in 30 odstotki delavcev in delavk upravičenih do plač, o katerih so se izpogajali sindikati. Evropski delavci na minimalnih plačah poslušajo vsakodnevne obljube, da nihče ne bo zapostavljen in prezrt. Predmetna direktiva lahko to obljubo uresniči, vendar le, če bo poročilo Odbora Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) potrjeno in če se bodo pogajanja s Svetom hitro začela,« poudarjajo v sindikatu.

Poročilo, ki ga je omenjeni odbor sprejel z veliko večino, bi doseglo omenjene cilje in bi, med drugim, zagotovilo, da

  • bodo zakonsko določene minimalne plače ustrezne in pravične ter bodo zagotavljale dostojni življenjski standard evropskim delavcem, ob upoštevanju košaric minimalnih življenjskih stroškov po realnih cenah;
  • bodo socialni partnerji korektno in konkretno sodelovali pri določanju in posodabljanju zakonsko določenih minimalnih plač;
  • bodo države članice sprejemale ukrepe v smeri preprečevanja slabitve in krčenja sindikatov ter zagotovile spoštovanje pravice do kolektivnih pogajanj; od držav članic, ki ne dosegajo določene ravni pokritosti s kolektivnimi pogodbami, se bo terjala priprava akcijskih načrtov za kolektivna pogajanja;
  • bo direktiva zaščitila vse kategorije delavcev;
  • pravila o javnih naročanjih ne bodo več spodbujala tekmovanj zgolj za najnižje plače in pogoje zaposlovanja, marveč bodo zagotavljala spoštovanje pravice do kolektivnih pogajanj ter posledično spodobnega standarda.

»Pogodba o Evropski uniji je jasna: vse njene institucije so dolžne ukrepati, da bi se življenjske in delovne razmere izboljšale. Tudi vodilni ekonomisti – med njimi Mariana Mazzucato in Thomas Piketty – so potrdili, da višje minimalne plače in trdnejša kolektivna pogajanja/kolektivne pogodbe predstavljajo ključne prvine močnega, pravičnega in trajnostnega okrevanja. Opozarjamo, da je cilj Komisije zagotoviti slehernemu delavcu v Evropski uniji takšno minimalno plačo, ki bo omogočala solidno, človeka vredno življenje. Na vrhu v Portu so izpostavili boj za napredek socialne Evrope in zahtevo po pravičnem plačilu za opravljeno delo. Skrajni čas je za udejanjenje teh zavez. Delavci in njihovi zastopniki – sindikati bomo pozorno spremljali izrekanje v Evropskem parlamentu. Pozivamo vas h glasovanju za začetek medinstitucionalnih pogajanj. Veselimo se vaše podpore pogajanjem na podlagi poročila, sprejetega na Odboru Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve,« še sporočajo iz sindikata Glosa.

Share