Ponoven poziv vladi: potrebna je izredna uskladitev minimalne plače!

7. 7. 2022

Danes smo vladi ponovno poslali poziv za izredno uskladitev minimalne plače. Takole smo zapisali: januarja letos je bila, skladno z zakonskimi določbami, opravljena redna uskladitev minimalne plače v višini 4,9 odstotka, kot je znašala letna inflacija v letu 2021. Šlo je za minimalno in najmanjšo mogočo zakonsko uskladitev minimalne plače, in to kljub večkratnim pozivom sindikalnih central, da naj se minimalna plača dvigne za najmanj 10 odstotkov, in sicer na 1133,35 evra. Dejstvo je, da aktualna izračunana višina minimalnih življenjskih stroškov v višini 613,41 evra temelji na izračunu iz leta 2017 in ne odraža njihove realne ocene. Zaradi navedenega pa tudi zakon o minimalni plači ne dosega svojega osnovnega namena.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v obdobju januar – junij 2022 rast cen življenjskih potrebščin, merjena kot letna inflacija, znašala 8,2 odstotka. Na rast cen življenjskih potrebščin najbolj vplivajo rasti cen hrane in tekočih goriv. V obdobju od januar – junij 2022 je rast cen hrane in brezalkoholnih pijač znašala 10,5 odstotka, hrane 10,7 odstotka (kruh 10,9 odstotka, meso 15,2 odstotka, sadje 10,4 odstotka, zelenjava 6,3 odstotka ); prevoza za 10,1 odstotek, rast cen v cen v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo pa 16,9 odstotka. V prvem polletju letošnjega leta je rast cen električne energije znašala 26,8 odstotka, plina 34,6 odstotka, tekočih goriv 57,5 odstotka in bencina za 23,6 odstotka.

Dvig ključnih življenjskih potrebščin tako najbolj vpliva na posameznike z nizkimi dohodki in zaposlene ki prejemajo minimalno plačo ter večji del svojih dohodkov namenijo za nakup osnovnih življenjskih potrebščin. V velikem številu gospodinjstev se celoten mesečni prihodek nameni za poplačilo stroškov bivanja in za nakup hrane. V marsikaterem gospodinjstvu pa mesečni prihodek ne zadošča niti za poplačilo vseh stroškov. Zlasti to velja za gospodinjstva kjer je zaposlena samo ena oseba oziroma kjer je več otrok. V ZSSS smo tako prepričani, da sedanja rast cen življenjskih potrebščin znižuje realni dohodek zaposlenih ter vpliva na njihov življenjski standard in možnost vključenosti v družbo. Povečuje se revščina med zaposlenimi delavkami in delavci, hkrati pa se veča socialna izključenost. Zlasti med otroki.

Spomladanska napoved urada za makroekonomske analize in razvoj za letošnje leto predvideva nadaljnjo rast cen oziroma ohranitev inflacije na visoki ravni. Za leto 2022 napoveduje letno inflacijo v višini 5,4 odstotka in povprečno letno inflacijo v višini 6,4 odstotka, pri čemer opozarja na negotove razmere, ki bi lahko občutno vplivale na tako ocenjeno višino do konca leta. Seveda v smislu večje rasti inflacije, kar bo še dodatno zniževalo kupno moč prebivalstva in kakovost njihovega življenja.

Upoštevajoč navedeno, predvsem pa upoštevajoč podatke, ki kažejo na hitro rast cen osnovnih življenjskih potrebščin ter energentov, kar vse bistveno vpliva na realni dohodek zaposlenih (oziroma prihodek gospodinjstev), ki prejemajo minimalno plačo, predlagamo izredno uskladitev minimalne plače najmanj v višini 8,2 odstotka (od 1074,43 evra na 1162,53 evra bruto). Izredna uskladitev minimalne plače bi nesporno prispevala k zagotovitvi minimalnega socialnega standarda zaposlenih v Sloveniji in omilila povečevanje števila revnih zaposlenih ter zmanjšala socialno izključenost ljudi. Zlasti revnih.

Hkrati pa bi predlagana izredna uskladitev minimalne plače pomenila, da bi se njena višina približala sedanjim stroškom osnovnih življenjskih potrebščin. S tem pa bi se tudi približali namenu, ki ga ima veljavni zakon o minimalni plači.

Share