Solidarnostni poziv prizadetim v poplavah

4. 8. 2023

V Zvezi Svobodnih sindikatov Slovenije z veliko zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v povezavi z nevihtami, obilnim deževjem in posledično temu s poplavami. Nesporno je, da gre v posamičnih delih Slovenije za elementarne nesreče. Škoda, ki nastaja je enormna in ne nastaja samo na infrastrukturi temveč tudi na premoženju ljudi. Marsikdo bo zaradi tega izgubil precejšen del premoženja. Premoženja, za katerega je trdo delal in varčeval več let. In potrebno bo veliko truda in finančnih sredstev, da se ta v najkrajšem času sanira.

V Zvezi Svobodnih sindikatov Slovenije ne dvomimo, da bo država zaprosila za finančna sredstva namenjena sanaciji tudi pristojne institucije Evropske unije. Vendar pa hkrati opozarjamo, da je v okviru proračunskih sredstev potrebno najti finančna sredstva, ki bodo omogočala hitro in učinkovito sanacijo nastale škode. Tako na infrastrukturnih objektih kot na objektih, ki so v lasti ljudi. Tudi tistih, ki na žalost niso bili ustrezno zavarovani.

Zato pozivamo vse delodajalce v Sloveniji, da v teh izredno težkih trenutkih pokažejo razumevanje tistim delavkam, delavcem katerih premoženje je ogroženo ali, ki morajo postoriti nujna dela, da se prepreči večja škoda  in odpravijo posledice. V vseh teh primerih jih pozivamo, da jim omogočijo plačano odsotnost z dela.

Pravna podlaga za takšno postopanje je tako v določbah veljavnega Zakona o delovnih razmerjih kot tudi v kolektivnih pogodbah dejavnosti. Prepričani smo, da je tudi v marsikateri kolektivni pogodbi sklenjeni na ravni posamičnega delodajalca ali njegovem internem aktu. Pri tem opozarjamo, da določbe Zakona o delovnih razmerjih določajo minimalno število dni plačane odsotnosti z dela zaradi hujše nesreče, ki doleti delavca, delavko in da se na ravni posamičnega delodajalca lahko določi tudi daljša plačana odsotnost z dela.

Solidarnostna pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč

Delavke in delavci ste upravičeni tudi do izplačila solidarnostnih pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Podlaga za tovrsten prejemek obstaja v večini kolektivnih pogodb dejavnosti, kolektivnih pogodb sklenjenih na ravni posamičnega delodajalca in/ali v drugih aktih delodajalca. V ZSSS pričakujemo, da se delodajalci ne bodo izogibali plačila tovrstnih pomoči, zlasti v primerih, ko bodo delavci za takšno izplačilo tudi zaprosili.

Hkrati vas obveščamo, da imate delavci, delavke kot člani sindikatov ZSSS prav tako pravico do solidarnostne pomoči. Pogoji za dodelitev in postopek zaprosila so odvisni od vsakega sindikata – člana ZSSS posebej, vendar pa jih večina priznava solidarnostno pomoč tudi v primerih naravne nesreče. Zato je najbolje, da se glede upravičenosti do tovrstne pomoči obrnete na svojega sindikalnega zaupnika pri delodajalcu, na najbližjo pisarno regijske organizacije ZSSS ali na sam sindikat dejavnosti. Njihove kontaktne podatke objavljamo spodaj.

Vam in vašim bližnjim želim miren in varen vikend,

Andrej Zorko, izvršni sekretar ZSSS

Kontaktni podatki sindikatov dejavnosti ZSSS

Share