“Pravna država in delavske pravice” – Napovedujemo novo tematsko številko Delavske enotnosti

18. 10. 2021

Kaj?

Prihaja nova tematska številka Delavske enotnosti, glasila ZSSS, v kateri se bomo ukvarjali s kompleksno, a pomembno temo, ki še kako vpliva na naša življenja – pisali bomo o pravni državi ter razmišljali, kje smo v njej delavke in delavci.

Kdaj?

Tematska številka Delavske enotnosti z naslovom »Pravna država in delavske pravice« bo izšla 28. oktobra 2021.

Zakaj?

Ker ni odveč osvetliti temeljnega koncepta, pomena ter zgodovinskega nastanka pravne države. Ker nam ne sme in ne more biti vseeno, v kako pravni in pravični državi živimo. Ker velja s tem v zvezi poznati tudi primere iz tujine, da se podobno – kot denimo na Madžarskem, Poljskem – ne zgodi še nam. Ker je spoštovanje zakonov in pravil pomembno tudi za sindikalno delo. Ker je nujno poskrbeti za spoštovanje delavskih pravic v praksi in ker velja vedeti, kako jih uveljaviti denimo pred sodiščem. Ker gre nasploh za temo, ki je izjemno pomembna prav v trenutnih izrednih, koronskih razmerah, v katerih živimo iz dneva v dan.

Kako?

Tematsko številko je kot vedno mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete na spletni strani ZSSS (v rubriki Delavska enotnost), pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si ali po telefaksu 01/43-09-175, in sicer do 22. oktobra 2021.

Kje?

Na straneh vašega in našega časopisa, nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

P. S.: Poleg poziva k naročilu, seveda velja tudi poziv k soustvarjanju. Imate idejo, o čem bi morali pisati? Vsebino, ki jo je nujno deliti? Oglasite se na de@sindikat-zsss.si!

Share