Vse na enem mestu! – Ne pozabite na našo elektronsko bazo kolektivnih pogodb

25. 8. 2021

V Sloveniji imamo precej spletnih strani oziroma portalov, na katerih lahko najdemo veljavno zakonodajo. Na nekaterih izmed njih, s področja urejanja delovnih razmerij, je zraven obstoječe zakonodaje tudi pregled kolektivnih pogodb. Vendar pa nikjer ni mogoča primerjava kolektivnih pogodb oziroma primerjava pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki jih posamezna kolektivna pogodba ureja.

In ravno temu je namenjena elektronska baza (e-baza) kolektivnih pogodb, ki je nastala v okviru projekta ZSSS Za krepitev socialnega dialoga. Gre za sistem, ki na enem mestu omogoča zbirko veljavnih kolektivnih pogodb dejavnosti, hkrati pa omogoča uporabniku njihovo medsebojno primerjavo. Tako lahko uporabnik na enem mestu, ne da bi iskal in »odpiral« vsako kolektivno pogodbo posebej, ugotovi na primer, kolikšna je višina jubilejne nagrade, koliko dodatnih dni letnega dopusta pripada delavcu, ki dela v težjih pogojih dela, kolikšna je višina regresa za letni dopust, kakšne so najnižje osnovne plače, kako je z razporejanjem delovnega časa ipd. Seveda tako v posamični kolektivni pogodbi kot tudi v več kolektivnih pogodbah hkrati.

E-baza je dostopna na tej povezavi.

E-baza vsebuje kolektivne pogodbe zasebnega in javnega sektorja. Kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja so predstavljene po vseh institutih normativnega in tarifnega dela. Kolektivne pogodbe javnega sektorja so v e-bazi predstavljene le z normativnim delom, pravice in obveznosti tarifnega dela pa zaradi specifik plačnega sistema javnega sektorja niso vnesene. Pri slednjih so zato dodani dokumenti, ki se nanašajo na tarifni del. Vsebina e-baze se bo posodabljala skladno z objavljenimi spremembami in dopolnitvami kolektivnih pogodb.

Glede na vsebino in predvsem glede na način, kako e-baza deluje in kaj omogoča, je več kot očitno, da bo kot takšna v prvi vrsti v pomoč pogajalcem, ki se pogajajo za sklenitev katerekoli kolektivne pogodbe. Seveda pa bo v veliko pomoč tudi delavkam in delavcem, ki bodo lahko hitro ter pregledno pridobili podatke o  pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja.

ZSSS s postavitvijo in z oblikovanjem e-baze kolektivnih pogodb vstopa v vse bolj razširjeno digitalizacijo, hkrati pa tudi poskušamo prispevati k dvigu digitalne pismenosti.

Registracija

E-bazo lahko uporabljate kot neprijavljeni ali prijavljeni/registrirani uporabnik. Registracija uporabniku omogoča dodatne aktivnosti v e-bazi, npr. primerjavo med instituti kolektivnih pogodb in izvoz v excel. Registracija je opisana v Navodilih za uporabo e-baze, ki jih najdete na naslovni strani e-baze.

E-baza omogoča

  • pregled kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega in javnega sektorja;
  • primerjavo med pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja med kolektivnimi pogodbami;
  • izpis primerjave v excel.

Če me zanima, kako kolektivna pogodba dejavnosti, ki velja za mojega delodajalca, opredeljuje letni dopust, lahko to torej najdem v e-bazi kolektivnih pogodb?

Seveda, v e-bazi lahko pogledate, kako je opredeljen letni dopust v vaši kolektivni pogodbi dejavnosti. To naredite tako, da v google vpišete url naslov e-baze: https://kp-zsss.si/. Na vrhu e-baze boste videli gumb Ogled kolektivnih pogodb. Kliknete na gumb in v seznamu vnesenih kolektivnih pogodb poiščete vašo. Pri tem si lahko pomagate tudi z iskalnikom nad seznamom, tako da vanj vpišete dejavnost, ki ji pripadate, npr. zavarovalstvo, in sistem vam prikaže vašo kolektivno pogodbo dejavnosti. Pogodbo odprete s klikom nanjo. Kot boste videli, je kolektivna pogodba dejavnosti razdeljena na 10 poglavij, letni dopust boste našli v poglavju Delovni čas. Pomaknete se po strani navzdol in vsebino o dopustu najdete v razdelku Odmori, počitki, dopusti.

Kaj pa, če želim to videti še v dveh drugih kolektivnih pogodbah dejavnosti, je mogoče tudi to?

E-baza omogoča tudi primerjavo kolektivnih pogodb oz. primerjavo pravic in obveznosti iz delovnega razmerja med več kolektivnimi pogodbami. Primerjava je omogočena registriranim uporabnikom oziroma uporabnicam. Kako opravimo registracijo, je zapisano zgoraj. Po registraciji se uporabnik prijavi s klikom na gumb Prijava, ki ga vidimo zgoraj desno na vrhu e-baze. Po prijavi kliknemo na Ogled kolektivnih pogodb. Pred posamezno kolektivno pogodbo vidimo okenca, ki so neprijavljenim uporabnikom skrita. Obkljukamo tista, ki so pred kolektivnimi pogodbami, ki jih želimo primerjati. Po tem kliknemo na gumb Primerjaj pogodbe (spodaj levo). Sistem nam odpre okno Primerjava, v katerem izberemo področje primerjave. Za letni dopust je to področje Delovni čas, zato v nizu izberemo to področje in gumb Naprej. V iskalni niz vpišemo še Dopust in sistem nam pokaže rezultate primerjave med izbranimi kolektivnimi pogodbami. Rezultate iskanja lahko tudi izvozimo v excel, s klikom na gumb Izvozi v excel.

Verjamemo, da je to lahko zapleteno branje, zato smo pripravili Navodila za uporabo e-baze, ki jih najdete na naslovni strani e-baze in so vam na voljo za pomoč. Seveda pa tudi tu velja rek »Vaja dela mojstra«, zato vabljeni, da bazo preizkusite.

Patricija Vidonja

E-baza kolektivnih pogodb je nastala v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share