Prekarne oblike zaposlitve

14. 2. 2019

Namen seminarja:
Člane sindikata in sindikalne zaupnike bomo seznanili z različnimi oblikami dela, v katere smo včasih tudi prisiljeni  za golo preživetje. Pokazati želimo razlike med pričakovanji delavcev in delodajalcev. Skozi razlike v pričakovanjih bomo pokazali tudi razlike v delovnopravni zaščiti delavcev, ki delajo v prikritih delovnih razmerjih ali sicer zakonsko dopustnih, pa prepogosto nerazumljenih in zato prezrtih manj varnih (začasnih)  oblikah dela,  ter tistimi, ki so bodisi povsem nezakonite ali so delavcem vrinjene  zaradi  hitro razvijajoče se  digitalizacije.

Predavatelja:
Marko Funkl in Sara Kosirnik

Termin:
Ljubljana, 14. februar 2019

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za preostale

Share