Prekarno delo

24. 10. 2019

Namen seminarja:
Člane sindikata in sindikalne zaupnike bomo seznanili z različnimi oblikami dela, v katere smo včasih tudi prisiljeni za golo preživetje. Pokazati želimo razlike med pričakovanji delavcev in delodajalcev. Skozi razlike v pričakovanjih bomo pokazali tudi razlike v delovnopravni zaščiti delavcev, ki delajo v prikritih delovnih razmerjih ali sicer zakonsko dopustnih, pa prepogosto nerazumljenih in zato prezrtih manj varnih (začasnih) oblikah dela, ter tistimi, ki so bodisi povsem nezakonite ali so delavcem vrinjene zaradi hitro razvijajoče se digitalizacije.

Predavateljica:
Sara Kosirnik

Termin:
Ljubljana, 24. oktober 2019

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za preostale

Share