Prenehanje delovnega razmerja v času bolniške odsotnosti

6. 10. 2020

Spletna rubrika ZSSS svetuje je namenjena odgovorom na najrazličnejša vprašanja, težave, stiske ipd., povezane s svetom dela. Svetujejo sodelavke in sodelavci pravne pomoči Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, sprašujete pa lahko tudi vi. Pišite nam (glej spodaj) in pomagali vam bomo.

Vprašanje

V času bolniške odsotnosti sem dobila odpoved pogodbe o zaposlitvi. Je to mogoče? Je zato kaj daljši odpovedni rok?

Odgovor

Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času bolniške odsotnosti je pogosta. Za samo vročitev med bolniškim staležem ni zakonskih ovir, tako začne pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi odpovedni rok teči z naslednjim dnem od vročitve oziroma kasneje, če to določi delodajalec skladno s programom presežnih delavcev v odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Enako velja tudi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki začne učinkovati z dnem vročitve oziroma z dnem prve neupravičene odsotnosti delavca z dela.

Vpliva pa bolniška odsotnost delavca na podaljšanje delovnega razmerja, in sicer, če je delavec, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in je ob poteku odpovednega roka bolniško odsoten z dela, mu delovno razmerje preneha z dnem, ko se vrne na delo oziroma bi se moral vrniti na delo, najkasneje pa s potekom šestih mesecev po izteku odpovednega roka.

Če delavcu delovno razmerje preneha zaradi poteka šestih mesecev po izteku odpovednega roka in je v tem trenutku še vedno v bolniškem staležu, je za čas največ 30 dni upravičen do nadomestila, ki gre v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Če je delavec v bolniškem staležu zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pa mu pripada nadomestilo v breme ZZZS vse do zaključka bolniškega staleža.

Maša Gregorčič, služba pravne pomoči ZSSS

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naše glasilo Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share