Kako je s prenosom letnega dopusta po interventni zakonodaji (PKP7)?

11. 6. 2021

V okviru protikoronske zakonodaje je bil sprejet ukrep, da se zaposlenim pod določenimi pogoji omogoči, da neizkoriščeni letni dopust iz leta 2020 izkoristijo vse do 31. 12. 2021, ne zgolj do 30. 6. 2021, kot to sicer določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Določba drugega odstavka 54. člena interventnega zakona, t. i. PKP7 (ZIUPOPDVE), namreč podaljšuje rok za izrabo neizrabljenega letnega dopusta iz leta 2020 do konca leta, do 31. 12. 2021, če dopusta do 30. 6. ni bilo mogoče izkoristiti zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2, ali zaradi posledic epidemije COVID-19. Ker konkretnih okoliščin, ki naj bi bile posledica epidemije COVID-19 in tako lahko razlog za prenos letnega dopusta iz leta 2020 do 31. decembra 2021, PKP7 izrecno ne navaja, bi to v praksi lahko povzročilo težave pri prenosu dopusta. Upravičenost daljšega prenosa letnega dopusta (do 31. decembra 2021) bo ob upoštevanju navedene interventne ureditve treba presojati glede na okoliščine konkretnega primera.

Da bi se izognili težavam pri izrabi letnega dopusta iz leta 2020 in da bi lažje dokazovali utemeljenost podaljšanja roka, članom in članicam sindikata svetujemo, da za izrabo neizrabljenega letnega dopusta iz leta 2020 še vseeno pisno zaprosijo čimprej, tako da bi ga lahko izkoristili do 30. 6. 2021. Kjer izraba letnega dopusta do 30. 6. 2021 zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa, ali zaradi posledic epidemije COVID-19 ne bo mogoča in delodajalec izrabe preostanka dopusta iz leta 2020 v tem zakonskem roku ne bo odobril, naj (delodajalec) rok za izrabo lanskega dopusta podaljša do 31. 12. 2021, kot to določa navedena interventna zakonodaja.

Če vam bo delodajalec zavrnil podaljšani rok za izrabo letnega dopusta iz leta 2020, se za nadaljnjo pomoč obrnite na svoje sindikalne zaupnike in na območne službe ZSSS.

Pravna služba ZSSS

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share