NASLOV PROJEKTA: KREPITEV SPOSOBNOSTI SINDIKALNE TROJKE ZA EU PREDSEDOVANJE – izmenjava informacij in izkušenj med delavskimi organizacijami starih in novih držav članic

STRENGHTHENING THE CAPACITY OF TRADE UNION TROIKA TO THE EU PRESIDENCY – exchange of information and experience among workers’ organizations from old and new member states
LETO: 2007 – 2008

SOFINANCER: EUROPEAN COMMISSION – DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities

VIŠINA SOFINANCIRANJA: 89,50% (27.345,72 €)

VREDNOST PROJEKTA: 30.553,88 €

PRORAČUNSKA LINIJA: Information and training measures for workers’ organizations Budget heading 04.03.03.02

NOSILEC: ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE

PARTNERJI: The Finnish Confederation of Professionals, General Workers’ Union – Portugal, German Confederation of Trade Unions, Czech Moravian Confederation of Trade Unions, French Democratic Confederation od Labour

Izhodišče projekta

V prizadevanju za trajnostni razvoj in uravnoteženo gospodarsko in socialno politiko v Evropi, morajo delavske organizacije opraviti svoj del pri podpiranju tega cilja s pomočjo krepitve zmogljivosti za uspešen socialni dialog. Kakor so evropski socialni partnerji navedli v svojem Delovnem programu 2006 – 2008, je treba prispevati k in spodbujati rast, delovna mesta in modernizacijo socialnega modela EU. Prav tako so se zavezali k nadaljnji krepitvi razvoja socialnega dialoga v novih državah članicah in ga razširiti na države kandidatke. (Delovni program evropskih socialnih partnerjev 2006-2008, 23. marec 2006). Ta projekt se zgleduje po ciljih, ki so si jih zadali socialni partnerji na evropski ravni in daje posebno vlogo izkušnjam in izmenjavi informacij med starimi in novimi državami članicami. Posebna pozornost je namenjena izvajanju poglavitnih točk v skladu z aktualnim 18 mesečnim programom predsedovanja, ki sledi strateškemu delovnemu programu Komisije.

Rezultati/publikacije/produkti:

Priročnik o sindikalni trojki in predsedovanju Evropski uniji

Dodana vrednost in inovativnost projekta:

Splošni cilj je bil okrepiti zmogljivosti sindikalne trojke pri predsedovanju EU z zagotavljanjem sodelovanja sindikalne trojke, izmenjavo informacij in izkušenj z namenom, da se zagotovi boljše poznavanje in pripravljenost sindikatov na vprašanja EU v novih državah članicah. Slovenija je predsedovala EU v prvi polovici leta 2008, Češka v prvi polovici leta 2009. Izvajati predsedovanje EU je v novih državah članicah nova izkušnja, kjer ne obstajajo nikakršne predhodne izkušnje. Obstaja torej potreba po znanju, kako to izvajati in pri tem biti uspešen. Delavske organizacije lahko prispevala k temu procesu v lastnih državah.

ETUC kot reprezentativna sindikalna organizacija na evropski ravni je vsaki državi, ki je do sedaj predsedovala, predstavila pričakovanja sindikatov in njihove zahteve. ETUC delegacije so sestavljene iz sindikalnih organizacij na nacionalni ravni istih držav članic kot Trojka predsedstva EU. Običajno je, da tudi nacionalne konfederacije sindikatov sestavijo memorandum sindikatov. Ker sindikati iz novih držav članic niso seznanjeni in izkušeni v teh zadevah obstaja potreba po učenje drug od drugega, da bi dobili ustrezna znanja.

Dodana vrednost projekta je torej v nekakšnem inštruiranju novih držav članic, na podlagi izkušenj in znanja starih, pri zadevah predsedovanja EU.

Projekt je temeljil na 4 ključnih usmeritvah:

Izmenjava informacij o udeležbi sindikatov v prejšnjih postopkih predsedstva EU;
Študija dobre prakse iz drugih držav EU in ETUC;
Upoštevanje dobre prakse preteklih in sedanjih predsedstev EU;
Učenje procesa načrtovanja in upravljanja ciljev in izvajanja evropskih programov za prihodnje predsedovanje novih državah članic.

PRIROČNIK »O sindikalni trojki in predsedovanju Evropski uniji« – slovenski jezik

PRIROČNIK »O sindikalni trojki in predsedovanju Evropski uniji« – angleški jezik

PRIROČNIK »O sindikalni trojki in predsedovanju Evropski uniji« – francoski jezik

 

Share