Ob pripravi sprememb proračuna za leti 2022 in 2023 Sindikat Glosa zahteva večje vlaganje v kulturo na vseh ravneh

11. 10. 2021

V Sindikatu kulture in narave Slovenije – Glosa so po preučitvi proračunskih listin 2022 – 2023 (Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023) ugotovili, da sta ti v velikem neskladju z osnutkom Resolucije o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2021 – 2028. V slednji so namreč zasledili trditev o bistvenem povečanju proračuna za kulturo, vendar je iz proračunskih listin mogoče razbrati diametralno nasprotno.

»Predvsem je nerazumljivo in nesprejemljivo, da tako drastično znižujete sredstva nevladnikom v kulturi. Pravzaprav se ne moremo znebiti občutka, da ima oblast odkrito težnjo po podržavljenju kulturnega sektorja. Zlasti nasprotujemo znižanju sredstev v letu 2022 pri proračunski postavki ‘(3340) 3340-18-0012 Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti’ s 6.446.728 evrov na zgolj 3.633.399 evrov, kar pomeni več kot čezmerno prikrajšanje nevladnih organizacij! Te se namreč pretežno (so)financirajo prav iz tega naslova, njihovi umetnostni projekti in programi bodo zato ogroženi oziroma neuresničljivi.
Na nezmanjšani višini je treba vztrajati tudi v letu 2023. Namesto da bi nevladni sektor stabilizirali in normalizirali, počnete ravno obratno,« opozarjajo v sindikatu. Proračunski listini ne sledita sodobnim trendom, ki stremíjo tako h krepitvi nevladnega kot javnega sektorja v kulturi, ki pozivajo k njunemu sodelovanju in sobivanju. Še več, dobesedno rušita strategijo na tem področju in že vnaprej onemogočata korektno pripravo in izvedbo nacionalnega programa za kulturo, so prepričani in tako dodajajo: »Že večkrat smo poudarili, da če se država namesto za javno, dobro, državotvorno odloči za razdiralno pot navzdol, to lahko povzročí zgolj uničenje vrednot in temeljev naše demokracije. Ostro nasprotujemo kulturni politiki, ki je v službi političnega diktata, ter zahtevamo trdno, večje vlaganje v kulturo na vseh ravneh. Da se vsak evro, vložen v kulturo in umetnost, desetkratno povrne, pa že dolgo ni več floskula, marveč preverljivo dejstvo v tujini in – naj bo tako še naprej! – tudi domá

Objavljamo tudi sindikatova stališča v zvezi z osnutkom Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021 2028.

Share