Protest sindikatov javnega sektorja: Dovolj je ignorance!

6. 12. 2023

Danes je v Ljubljani potekal protestni shod reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki ga je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije v celoti podprla.

Sindikati, ki predstavljajo večino sindikatov v javnem sektorju in delujejo v okviru Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja že dlje časa opozarjajo na neusklajenost plačnih razredov in neustrezno vrednotenje delovnih mest v javnem sektorju in se z Vlado Republike Slovenije pogajajo, da bi vrednotenje delovnih mest sledilo rasti inflacije ter s tem ohranjalo realno vrednost in kupno moč javnih uslužbencev. Žal pogajanja niso prinesla želenih rezultatov in sindikakati so bili prisiljeni pravice za delavke in delavce iskati skozi protest.

V Ljubljani se je tako danes točno ob 12 pred vladno palačo zbralo veliko protestnikov in vsi sindikati, ki sestavljajo Pogajalsko skupino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Gaslici, vojaki, socialni delavci, zdravstveno osebje, delavci v pravosodnih organih, državnih uradih in številni drugi so si bili enotni; Dovolj je ignorance, dovolj je nespoštovanja delavk in delavcev. Nujni sta odprava plačnih nesorazmerij in prenova plačnega sistema. Prav tako so govorci spomili na zahtevo, da se v letu 2024 plačni razredi uskladijo z inflacijo, kot je bilo predlagano vladi.

Udeleženci shoda so bili enotni. Vladi so sporočili, da je dovolj praznih obljub in da je nastopil čas, ko je potrebno zaveze izpolniti. Reprezentarivni sindikati uskladitev plač z inflacijo in odpravo plačnih nesorazmerij. Če dogovora ne bo, pa napovedujejo, da se bodo drugič zbrali še v večjem številu.

V nadaljevanju objavljamo nekaj fotoutrinkov. (Foto: M. M.)

 

 

Pismo podpore reprezentativnim sindikatom javnega sektorja.

 

Share