Protestni shod podpirajo tudi prekarke in prekarci

4. 12. 2018

Delavke in delavci!

Sindikat prekarcev se pridružuje protestnemu shodu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam ter podpira protestne zahteve po višjih plačah, prizadevanja za ohranitev kolektivnih pogodb in predlagane spremembe Zakona o minimalni plači.

Prekarne zaposlitve običajno razlagajo kot t. i. atipične pogodbe, prek katerih se opravlja določeno delo, manj pa je govora o subjektivnih vidikih in dojemanju zaposlitve s strani delavke in delavca. Opozarjamo, da je lahko prekarna tudi zaposlitev prek pogodbe za nedoločen čas. Ne samo negotova narava dela, tudi nizko in nedostojno plačilo sta ena izmed glavnih dejavnikov, kdaj določeno obliko zaposlitve razumemo kot negotovo. Ne samo, da so nedostojna plačila pod pragom revščine sramotna za državo, ki se uvršča v OECD, tj. med najbogatejše države na svetu, ampak obenem potiskajo posameznike in njihove družine v prekarne pozicije – nizka plačila ne omogočajo dostojnega življenja in načrtovanja prihodnosti.

Prekarno delo = prekarno življenje

Prav prekarni delavci in delavke smo tisti, ki razumemo, kaj pomeni zmanjšan nabor oziroma odsotnost delavskih in socialnih pravic. Večina od nas ni upravičena do plačane bolniške odsotnosti, dopusta, regresa, osemurnega delovnika, plačanega prevoza na delo in plačane malice, prav tako tudi nismo upravičeni do minimalne plače. Zakonsko določeno minimalno plačilo preprečuje socialni dumping, ki ga prekarni delavci in delavke še kako dobro poznamo – za nas ne veljajo minimalni standardi plačila in smo pri tem odvisni od svojih pogajalskih sposobnosti.

Zato vas vse pozivamo, da se aktivno postavite za svoje pravice, in solidarnostno podpiramo vaše zahteve.

Konec delitvam

Skrajni čas je, da prenehamo z ločevanjem na prekarne, neprekarne, agencijske, ne-agencijske delavke in delavce, na zaposlene v javnem in zasebnem sektorju – vsi, ki delamo in za svoje delo prejemamo plačilo, s katerim se preživljamo, smo delavci, ne glede na obliko pogodbe ali ne-pogodbe, prek katere opravljamo delo in ne glede na  to, ali je naš delodajalec startup, zasebno podjetje ali občina.

Ekipa Sindikata prekarcev

Share