Protokol in priporočila NIJZ v primeru okužbe z novim koronavirusom na delovnem mestu

16. 10. 2020

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu opozarja na pojasnila Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o tem, kako ravnati, če pride do okužbe z novim koronavirusom na delovnem mestu.

Zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom epidemiološka služba NIJZ od 8. oktobra naprej izvaja sledenje stikom oseb s potrjeno okužbo po spremenjenem protokolu. Nov način obravnave stikov je razložen na tej povezavi.

Osebe, za katere je bila podlagi epidemiološkega poizvedovanja predlagana karantena, ki jim jo odredi ministrstva za zdravje, morajo v tem času ostati doma in ne smejo hoditi v službo. Od epidemiološke službe tudi prejmejo navodila za ravnanje v karanteni.

Tiste osebe, ki pa so prejele priporočila za ravnanje po izpostavljenosti okužbi z novim koronavirusom in jim karantena ni bila odrejena, omejitve gibanja nimajo. V takšnih primerih je za preprečevanje prenosa okužbe priporočljivo, da se zaposleni, ki je bil v stiku z okuženo osebo, z delodajalcem dogovori o možnosti dela od doma (če mu to narava dela dopušča) oziroma o morebitnem prilagojenem načinu dela. Če je narava dela takšna, da ne dopušča odsotnosti z dela, naj oseba še naprej opravlja delo, vendar naj se pri tem upoštevajo vsi ukrepi za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2. Oseba naj tudi skrbno spremlja svoje zdravstveno stanje in v primeru pojava znakov ali simptomov, ki bi lahko kazali na covid-19, ostane doma in po telefonu kontaktira svoje izbranega oziroma dežurnega zdravnika, ki bo podal nadaljnja navodila.

*Dodano (19. 10. 2020): Zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) s 17. oktobrom 2020 prilagaja protokol sledenja stikom oseb s potrjeno okužbo. Od sobote, 17. 10. 2020, dalje bo zato epidemiološka služba NIJZ še vedno vzpostavila kontakt z vsako osebo s potrjeno okužbo preko telefona, ji podala informacije o poteku izolacije in izdala kodo za aktivacijo v aplikaciji #OstaniZdrav. V primeru, da gre za okužbo pri otroku, epidemiološka služba kontaktira njegove starše oziroma skrbnike. Oseba s potrjeno okužbo bo prejela tudi navodila, da sama obvesti vse osebe, s katerimi je bila v stiku, in jim posreduje Navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom.

Skladno s spremenjenim protokolom epidemiološka služba pa ne bo več iskala visoko rizičnih tesnih stikov. To pomeni, da ne bo več podajala predlogov za ukrep karantene.

Vir

Skladno s spremenjenim protokolom epidemiološka služba ne bo več iskala visoko rizičnih tesnih stikov. To pomeni, da ne bo več podajala predlogov za ukrep karantene.

Do neupravičene odsotnosti z dela in s tem ogrožanja delovnega razmerja torej na ta način ne bi smelo priti.

Ker epidemiološka služba ne obravnava več visoko tveganih tesnih stikov na delovnem mestu (razen v določenih okoljih, navedenih v zgornjem dokumentu), priporočamo, da oseba s potrjeno okužbo z novim koronavirusom obvesti delodajalca, ki naj v sodelovanju z zdravnikom specialistom medicine dela prometa in športa poskrbi za izvajanje ustreznih ukrepov in prilagoditev delovnega procesa.

Srečno in ostanite zdravi!

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu

Share