Reševanje delovnopravnih in socialnih sporov

25. 5. 2017

Ljubljana, 25. maj 2017

Namen seminarja je seznaniti člane sindikata, kako poiskati pomoč v konfliktnih situacijah s področja delovnega in socialnega prava, ter jim prikazati različne možnosti, ki jih imajo pri reševanju tovrstnih sporov, skupaj s prednostmi in slabostmi. Prav tako se bodo seznanili s podrobnostmi sodnega postopka in reševanjem sporov s pomočjo arbitraže in mediacije.

Seminarje priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• novoizvoljenim sindikalnim predstavnikom
• predsednikom sindikata skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si.

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si.

Kotizacija: 25,00 EUR

Share