Reševanje delovnopravnih sporov

9. 5. 2019

Namen seminarja:
Namen seminarja je seznaniti člane sindikata, kako poiskati pomoč v konfliktnih situacijah s področja delovnega in socialnega prava, ter jim prikazati različne možnosti, ki jih imajo pri reševanju tovrstnih sporov, skupaj s prednostmi in slabostmi.

Predavatelja:
Boštjan Medik in Saška Kumer

Termin:
Ljubljana, 9. maj 2019

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za preostale

Razpis seminarja

Prijavni obrazec

Urnik

Share