Ročno premeščanje bremen – Napovedujemo novo tematsko številko Delavske enotnosti

16. 10. 2023

Kaj?

Napovedujemo oktobrsko tematsko številko Delavske enotnosti. Namenjena bo novi pomembni, aktualni temi: v njej bomo podrobno preučili, kaj prinaša novi pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki je bil v uradnem listu objavljen avgusta letos. Njegov namen je učinkovito preprečevanje kostno-mišičnih obolenj zaradi preobremenitev delavk in delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki so najpogostejši razlog ne le bolniške odsotnosti z dela, temveč tudi delovne invalidnosti.

Kdaj?

Tematska številka Delavske enotnosti z naslovom Ročno premeščanje bremen izide 26. oktobra 2023. 

Zakaj?

V tematski številki bomo z različnih zornih kotov predstavili novi pravilnik – v prvi vrsti pa se bomo osredotočili na to, kako naj delavski zaupniki in zaupnice za varnost in zdravje pri delu sodelujejo pri delodajalčevem novem ocenjevanju tveganj pri ročnem premeščanju bremen. Pobudnika za sprejem novega pravilnika sta bila junija 2021 ZSSS in Sindikat delavcev trgovine Slovenije, ki sta opozorila na potrebo po prenovi zastarelega pravilnika iz leta 2005, istočasno pa zagnala tudi kampanjo »Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen«.

Pravilnik začne veljati 1. avgusta 2024, prehodno obdobje do začetka njegove uporabe pa bo namenjeno usposabljanju o številnih novostih, ki jih prinaša. Nenazadnje bo v tem letu po pričakovanju večina slovenskih delodajalcev na novo ocenila tveganje za nastanek kostno-mišičnih obolenj in na novo določila preventivne ukrepe.

Kako?

Tematsko številko je kot vedno mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete na spletni strani ZSSS (v rubriki Delavska enotnost), pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si, in sicer do vključno 20. oktobra 2023.

Kje?

Na straneh vašega in našega časopisa, nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.


Ne spreglejte

Letos so že izšle naslednje tematske številke:

Umetna inteligenca v svetu dela, september 2023

Živimo v času, ko je umetna inteligenca skozi velika vrata vstopila v naš vsakdan in svet dela. Priča smo vedno hitrejšemu in vedno obsežnejšemu napredku digitalne tehnologije, ki spreminja to, kako delamo, komuniciramo in živimo. Umetna inteligenca je postala gonilna sila omenjene digitalne preobrazbe, vendar se ob njenem razmahu pojavljajo številna vprašanja in dileme, ki zahtevajo našo pozornost.

V pričujoči tematski številki Delavske enotnosti raziskujemo, kako razcvet tovrstne tehnologije spreminja naše službe in poklice, delavske pravice in nasploh naš svet dela.

Vse to in še mnogo več. Vabljeni k branju!

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Različni obrazi »outsourcinga«, junij 2023

Pišemo o zloglasnem outsourcingu oziroma o dobro znani in žal tudi pri nas vedno bolj razširjeni praksi naročanja izvajanja določene dejavnosti ali dela dejavnosti pri zunanjih izvajalcih.

Zakaj je pomembno razmišljati o outsourcingu? Ker ta v veliki večini primerov prinaša precejšnje poslabšanje socialnega in materialnega položaja delavk in delavcev, ki delujejo oziroma so se primorani prezaposliti pri zunanjem izvajalcu. Ker se zelo pogosto poslabšajo tudi pogoji dela in poveča število kršitev delovne zakonodaje ter veljavnih kolektivnih pogodb. Ker gre za prakso, s katero se srečujemo v številnih panogah in dejavnostih. In ker gre na koncu dneva za ultimativno delavsko oziroma sindikalno vprašanje.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Delavsko gibanje skozi čas, maj 2023

Od industrijske revolucije, prvih nezakonitih delavskih organizacij iz 18. stoletja, od časa, ko so veliko delali tudi otroci, od boja za osemurni delovnik, burnih delavskih protestov v ZDA, na podlagi katerih danes prvega (in pri nas tudi drugega) maja praznujemo praznik dela, do širše uveljavitve številnih delavskih pravic v Evropi oziroma na Zahodu po drugi svetovni vojni, do vzpona neoliberalizma in današnjega razmaha prekarnih, negotovih, nestabilnih, nestalnih oblik dela … – pot delavskega boja je dolga in ovinkasta. In če kot delavke in delavci ne bomo poznali svoje preteklosti, se bomo težko spopadli tudi z izzivi, ki jih prinaša prihodnost.

Zato smo pripravili tematsko številko Delavske enotnosti, v kateri smo popisali izbrana poglavja iz bogate zgodovine delavskega gibanja. Vabljeni k branju!

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Poklicne bolezni, april 2023

Pišemo o poklicnih boleznih oziroma o novemu pravilniku o poklicnih boleznih, ki smo ga po dobrih tridesetih letih različnih sindikalnih prizadevanj ter aktivnosti nedavno končno dobili in je začel veljati 1. maja 2023. Poklicno oboleli delavci in delavke tako lahko po novem vendarle uveljavijo svoje pravice.

V tej tematski številki smo torej podrobno popisali novi pravilnik, natančno pogledali, kaj vse prinaša, preučili postopek in konkretne korake same prijave poklicne bolezni, se pogovarjali s sindikati dejavnosti ZSSS o najpogostejših poklicnih boleznih v različnih dejavnostih in poklicih in se poglobili v druge pomembne vsebinske poudarke.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Zakaj je dobro biti del sindikata, marec 2023

Pobliže smo pogledali, zakaj je dobro biti član oziroma članica sindikata, in sicer v najširšem pomenu besede – od popisa različnih ugodnosti, ki smo jih deležni, ko postanemo del članstva, do bolj aktivističnega delovanja in angažmaja, ki je za sindikalizem seveda bistveno.

Vse to se nam je zdelo potrebno popisati tudi zato, ker nam med vsakdanjimi sindikalnimi, delavskimi boji in aktivnostmi pogosto zmanjka časa, da bi vdihnili, se ozrli na svoje delo in na vse doseženo. Vedno znova pač velja ponoviti, kdo smo in kaj vse počnemo. Obenem pa ne smemo nikoli pozabiti, zakaj je tako nujno biti del sindikata, saj na tem stojimo ali pademo. Saj vsi vemo, da smo le skupaj močnejši, kajne?

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Bolniška odsotnost, februar 2023

Lotili smo se tematike, ki zaznamuje življenje in delo prav vsakega od nas: raziskujemo in pišemo o bolniški odsotnosti.

Bolniška odsotnost je nekaj, čemur se vsi, ki delamo, tako ali drugače težko izognemo, slej ko prej nas doleti v taki ali drugačni obliki. Zato je treba poznati svoje pravice, pa aktualne predpise, postopke, zakonodajo ter odgovore na različne dileme in vprašanja, ki se pojavljajo pri tem … Od poklicnih bolezni in delovnih nesreč do zaposlitvene ter poklicne rehabilitacije, od pravne prakse od prezentizma in absentizma ipd. – področij in vsebin, na katera se je treba ozreti, je veliko.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.

Še več tematskih številk Delavske enotnosti pa je mogoče najti v naši spletni trgovini ZSSS.

Share