V sindikatu delavcev dejavnosti energetike nasprotujejo predvidenemu neupravičenemu omejevanju delavske pravice do stavke v okviru predloga zakona o energetski politiki

22. 9. 2023

V Sindikatu delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE) so preučili predlog zakona o energetski politiki in v okviru javne obravnave zakona, ki je potekala med 1. in 17. septembrom 2023, podali predlog za spremembo. V njem predlagajo, da se črta tretji odstavek 145. člena zakona, in sicer zaradi neupravičenega omejevanja pravice delavk in delavcev na področju energetskih dejavnosti, članic in članov SDE, do stavke.

145. člen predloga Zakona o energetski politiki (ZEP) omejuje stavko pri izvajalcih gospodarske javne službe na področju energetike; v času stavke jim namreč nalaga dolžnost opravljati dela in naloge, ki so nujno potrebna za varno in zanesljivo izvajanje njihove gospodarske javne službe. Obveznosti v členu se v tretjem odstavku navezujejo tudi na delavce pri delodajalcu, na katerega je izvajalec gospodarske javne službe na področju energetike prenesel opravljanje nalog s področja gospodarske javne službe. Po mnenju SDE slednje predstavlja neupravičeno širjenje omejitve pravice do stavke, ki ni skladna z Ustavo Republike Slovenije, zakonom o stavki in mednarodnimi pravnimi akti.

V utemeljitvi predloga spremembe zakona med drugim navajajo, da zakon o stavki v 7. členu določa, da se omejitev pravice do stavke lahko nanaša le na izvajalca dejavnosti gospodarske javne službe, ne pa tudi na vse subjekte zasebnega prava, na katere tak izvajalec s pogodbo prenese v izvajanje del svoje gospodarske javne službe. Tudi skladno z mednarodnimi pravnimi akti, kot sta Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah ter Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, je pravica do stavke lahko omejena le v javnih službah oziroma državnim uslužbencem. Pogodbeni podizvajalci izvajalcev gospodarske javne službe poleg tega po mnenju SDE v večini izvajajo tržne dejavnosti in tako ne sodijo med subjekte, ki izvajajo dejavnost v javno korist, zato takšna širitev omejitve pravice do stavke ni dopustna.

Mitja C. Fabjan, predsednik SDE, ob tem izpostavlja: »V SDE se zavzemamo za pravice naših članov in zato odločno nasprotujemo vsem poskusom omejitve pravice do stavke. Pričakujemo, da bodo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo prisluhnili našim argumentom in sporen odstavek 145. člena osnutka ZEP črtali iz nadaljnjih verzij zakona. Zaposleni v energetiki, člani SDE, se namreč zelo dobro zavedajo svoje odgovornosti za zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalcev Slovenije z energijo. To se je še posebej izkazalo ob avgustovskih vremenskih ujmah s poplavami in zemeljskimi plazovi, ko so zaposleni v energetiki med prvimi nesebično priskočili na pomoč na prizadetih območjih, neprekinjeno in v izredno težkih razmerah sanirali večino poškodovane energetske infrastrukture ter ponovno vzpostavili nemoteno oskrbo z električno energijo. S tem so hkrati omogočili izvajanje številnih drugih interventnih in sanacijskih ukrepov na terenu. Delavci na področju energetike so tako pokazali svojo odgovornost do dela, strokovnost in izjemen angažma, tako bi bilo omejevanje njihovih pravic do stavke povsem nedopustno.« Fabjan dodaja, da bi poleg tega takšna omejitev pravice do stavke, kot jo opredeljuje trenutni predlog ZEP, pomenila, da izvajalec gospodarske javne službe neupravičeno sam določa, za katere delavce bo omejitev pravice do stavke veljala, s tem, ko na nekoga s pogodbo prenese v izvajanje del svoje dejavnosti.

V SDE bodo pozorno spremljali nadaljnji razvoj besedila ZEP in glede na novo vsebino po potrebi tudi ustrezno ukrepali.

Foto Joshua Hoehne/Unsplash

Share