Konferenca sindikatov SDPZ Pošte Slovenije napoveduje protestni shod proti zmanjševanju zaposlenih

27. 11. 2023

V Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ) že več mesecev opozarjajo, da trg dela ne dopušča odhodov zaposlenih ne glede na področje dela, povzroča kvečjemu dodatne obremenitve dela zaposlenih, višje stroške dela ter slabo podobo delodajalca. Prepričani so, da je treba zagotoviti dolgoročno stabilnost Pošte Slovenije, brez zapiranja poslovalnic, z učinkovito organizacijo dela in poštenim plačilom.

Zaposleni v Pošti Slovenije s poslovno-finančnim načrtom za leto 2024 in projekcijami za naslednja leta še niso seznanjeni. Glede na nasprotujoče si medijske objave zadnjih dni pa zaposleni in SDPZ od poslovodstva pričakujejo podrobna pojasnila. Menijo, da je enaka obravnava vseh zaposlenih ključnega pomena in zato ostro nasprotujejo kakršnikoli razpravi o zmanjševanju števila zaposlenih, vključujoč vsa področja dela. Gre namreč za skrb zbujajoče informacije, ki med zaposlene vnašajo nemir. “Pošta Slovenije si je več let zapored aktivno prizadevala privabiti ustrezno število kandidatov za zaposlitev, ki bi razbremenili obstoječ kader ter prispevali k zmanjšanju bolniških odsotnosti, krčenja ter nadurnega dela. Zato hkratne objave prostih delovnih mest in nižanje števila zaposlenih niso konsistentne. Če k temu dodamo še kršitve s področja zagotavljanja počitkov in odmorov, rednega opravljanja zdravniških pregledov, kršitve postopkov sprejema aktov delodajalca, zaviranje sindikalnega dela SDPZ … lahko trdimo, da je za vodenje tako velike in kompleksne družbe resnično nujno potrebno strokovno znanje in dober nadzor. Ob tem, da posamezna kršitev običajno ne zadane posameznika ampak skupino delavcev ali celotno področje dela,” so izpostavili v SDPZ.

Hkrati že mesece vztrajajo pri zapolnitvi kadrovskega načrta, pri sprejemu ukrepov, ki bi zmanjšali potrebo po nadomeščanju odsotnih kadrov, pri zapolnitvi odstotka zaposlenih v delu rezerv, kot je zapisan v kolektivni pogodbi, pri pravočasnem dogovarjanju o usklajevanju plačil z inflacijo ter primernem znesku poslovne uspešnosti. Odgovori poslovodstva pa jih ne zadovoljijo. “Čudimo se razburjenju Sindikata poštnih delavcev, ki ima večino članov v svetu delavcev, tri člane v nadzornem svetu Pošte Slovenije, pred kratkim pa so iz njihovih vrst potrdili še delavsko direktorico, da so se odzvali v medijih in šele sedaj, ko naj bi bil poslovno-finančni načrt že potrjen.”

“V našem sindikatu nam je mar za vsakega zaposlenega. Zavedamo se, da je le zadovoljen delavec tisti, ki prispeva h kvaliteti za uporabnike poštnih storitev.”

V SDPZ so prav tako opozorili, da se na Pošti menjavajo obdobja, ko se da s poslovodstvom učinkovito pogajati in obdobja, ko se je nezadovoljstvo zaposlenih stopnjevalo. Prepričani so, da je nujno treba zagotoviti dolgoročno stabilnost Pošte Slovenije, brez zapiranja poslovalnic, z učinkovito organizacijo dela in poštenim plačilom. “Nič od tega ne bo mogoče, dokler se država že leta izogiba svoje odgovornosti za financiranje javne službe! Nujno je, da se preneha z obljubami, zato poziv Vladi RS, naj končno zagotovi sofinanciranje univerzalne poštne storitve, ki jo je dolžna izvajati Pošta Slovenije na račun svoje konkurenčnosti, ceno pa plačamo zaposleni, ko za nas vedno znova zmanjka denarja. Dovolj je odlašanja! Vmes pa odhajajo zaposleni, zapirajo se pošte, sprejemajo se odločitve o prodaji nepremičnin…” so v izjavi za javnost še zapisali generalna sekretarka sindikata Saška Kiara Kumer, predsednica sindikalne konference pri Pošti Slovenije Majda Stubelj in predsednik Odbora za pošto SDPZ Peter Helbl.

Na vse to in še več bodo opozorili na protestnem shodu, ki bo potekal v torek, 28. 11. 2023, med 14:00 in 15:00 uro pred prostori pošte 1102 – vhod PLC (Cesta v mestni log 81, Ljubljana).

Poziv Sindikata delavcev prometa in zvez Pošti Slovenije je jasen: Uskladite plače z ugotovljeno inflacijo!

Share