Poziv Sindikata delavcev prometa in zvez Pošti Slovenije je jasen: Uskladite plače z ugotovljeno inflacijo!

8. 7. 2022

Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) na Pošti Slovenije od poslovodstva zahteva, naj nemudoma opravi izredno uskladitev plač vsem zaposlenim z ugotovljeno inflacijo. Ta je namreč izničila sicer kakovostno dogovorjeno dvigovanje plač, ki je bilo za štiriletno obdobje opredeljeno v kolektivni pogodbi podjetja.

Lani smo družno ugotovili, da je preteklo desetletje zniževanja standardov, neusklajevanja z inflacijo in zmanjševanja kadra pripeljala v kronično kadrovsko podhranjenost, poslabšanje medsebojnih odnosov med sodelavci in stalno pritiskanje sindikatov z drastičnimi ukrepi, od obveščanja javnosti do stavkovnih aktivnosti, so izpostavili v SDPZ. »Naš cilj je bil jasen. Zastaviti jasna pravila glede obveznosti in pravic zaposlenih, olajšanje pogojev za delo, dvig plač, ki bo omogočil zadostno število zaposlenih in tudi v nadalje, redno usklajevanje z inflacijo (po dogovorjeni formuli). Nikoli se nam namreč ne sme več zgoditi, da gledamo stran, ko plače na Pošti realno padajo in ko nam odhajajo dobri dolgoletni sodelavci. Ker novih ni, ali pa so bistveno manj sposobni opravljati zahtevna dela v poštnem prometu

V tem duhu so lani tako tudi sklenili kolektivno pogodbo za štiriletno obdobje, ki je začela veljati s 1. januarjem letos. Kot ugotavlja sindikat, so bili zaposleni v prvi vrsti zadovoljni z dvigom plač, še vedno pa ni bil dosežen najosnovnejši cilj, to je zapolnitev kadrovskega načrta. Manjka namreč skoraj 300 sodelavk in sodelavcev. »Naša osnovna dejavnost, tako javna služba kot profitabilni del dejavnosti, se tako izvaja s premalo zaposlenimi,« pravijo v SDPZ, kjer hkrati poudarjajo, da se vsako leto kadrovski načrt za strokovne službe poveča za bistveno višji odstotek kot za zaposlene v prometu. »Še vedno prihajajo kadri, za katere se utemeljeno sklepa, da so prišli na Pošto ne zaradi znanja, temveč zaradi političnega kupčkanja,« so kritični.

Ne govorijo na pamet

V Sloveniji in svetu se je zgodilo še marsikaj, česar v lanskem letu nismo mogli predvideti. Cene energentov letijo v nebo, podražile so se osnovne potrebščine, predvsem hrana, stopnja letne inflacije pa po podatkih statističnega urada, pridobljenih za obdobje januar–junij 2022, znaša 8,2 odstotka opozarjajo v sindikatu. »Pri pregledu posameznih sestavin v košarici, ki sestavljajo inflacijo, ugotovimo, da so se cene nekaterih proizvodov in storitev občutneje povišale, in sicer več, kot je znašala letna inflacija. Prav te dobrine pa predstavljajo pri delavkah in delavcih z minimalnimi oziroma nizkimi dohodki največji del porabe, zato se jim zmanjšuje tudi realni dohodek

Logično je, da v sindikatu delavcev prometa in zvez sedaj opozarjajo, da mehanizmi, dogovorjeni s kolektivno pogodbo, ne delujejo več, zato je treba rast stroškov zaradi visoke inflacije skompenzirati že zdaj.

»Uskladitev v letu 2023 bi tako za zaposlene kot za poslovodstvo, ki želi obdržati svoje zaposlene, prišla prepozno. Zato predlagamo, da se nemudoma, najpozneje pa z veljavnostjo od 1. avgusta 2022, dogovorimo o uskladitvi rasti plač z ugotovljeno inflacijo. Zahtevamo torej uskladitev osnovnih plač vsem zaposlenim. Zgolj dogovor o dodatku za deficitarnost določenih poklicnih skupin je premalo. Pripadla bi samo določenim skupinam zaposlenih, a še to samo za določen čas, posledice draginje pa čutimo vsi. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, v okviru katere delujemo, je ravno te dni podala pobudo za izredno uskladitev zneska minimalne plače. Na ravni države je to seveda nujen sistemski ukrep, kako zajeziti dejansko drsenje najranljivejših skupin zaposlenih v revščino. Vendar se moramo sindikati boriti za uskladitev plač tudi na ravni posameznih podjetij, tudi za plače, ki so malo nad zneskom minimalne plače, kot so to recimo naše! Zdaj, ko je končno znan podatek rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje od januarja do junija letos, ne govorimo več na pamet, temveč poročamo o dejanski stiski zaposlenih, ki za svoj denar lahko kupimo čedalje manj! Dvig plač pričakujemo najmanj do višine ugotovljene letne inflacije, torej 8,2 odstotka, saj bomo lahko le tako na Pošto privabili nove sodelavke in sodelavce,« še piše v pismu, ki sta ga vodstvu podjetja poslali generalna sekretarka sindikata Saška Kiara Kumer ter predsednica sindikalne konference pri Pošti Slovenije Majda Stubelj.

Share