Proti škodljivim ukrepom oblasti! Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije v podporo zakonu Inštituta 8. marec

12. 4. 2022

V Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) so se pridružili akciji zbiranja podpisov za vložitev zakona proti škodljivim ukrepom oblasti. V nadaljevanju objavljamo njihovo pismo podpore in razloge za poziv k podpisu podpore zakonu. Kot izpostavljajo, sindikat še posebej podpira člen, ki bo odpravil škodljive člene v Zakonu o cestnem prometu, s katerimi je vlada kljub nasprotovanju sindikatov, odprla pot spletnim platformam za izvajanje prevozov. 

Inštitut 8. marec je že dalj časa glas civilne družbe in glas vseh, ki si svojih stališč ne upajo ali ne morejo izraziti. Sedaj so pripravili zakon proti škodljivim ukrepom oblasti, ki na enotnem mestu želi odpraviti najhujše posledice škodljivih zakonov. Predlog zakona posega na različna zakonodajna področja, spremembam, ki jih odpravlja, pa je skupno to, da krepijo moč oblasti, ignorirajo mnenja stroke in povečujejo neenakost. Za ponovno spoštovanje socialne in pravne države je vse te spremembe treba odpraviti hkrati.

Zakaj v sindikatu delavcev prometa in zvez podpiramo zakon proti škodljivim ukrepom oblasti, ki so ga pripravile prostovoljke in prostovoljci Inštituta 8. marec in bo vstopil v zakonodajni proces preko podpore državljanov?

Ker je del tega zakona tudi odprava škodljivih členov Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki je v našo zakonodajo pripeljal podlago za izvajanje prevozov preko platform, kot so Uber, Lyft, Bolt,…

Zakaj smo na SDPZ nasprotovali uvedbi zakonske podlage za Uber in ostale multinacionalke, ki zagotavljajo vožnje s pomočjo platform?

  • Ker je platformno delo najhujša grožnja stabilnim delovnim razmerjem v prihodnjem desetletju, povečuje prekarizacijo in revščino med zaposlenimi;
  • ker multinacionalke, ki ponujajo storitve preko platform praviloma v celoti odklanjajo priznanje delovnega razmerja vsem svojim izvajalcem;
  • ker multinacionalke, kot je Uber, ubijajo konkurenčnost na trgu, izrivajo manjše taksiste z dumpinškimi cenami in zavirajo ter onemogočajo sindikalno povezovanje zaposlenih;
  • ker se naročanje prek elektronskih aplikacij (ki so plod slovenskega znanja) lahko izvaja tudi v okviru sedanje zakonodaje, pri čemer ni treba žrtvovati delavskih pravic;
  • ker si bomo še naprej prizadevali, da damo pravičen zakonodajni okvir platformnemu delu, in sicer v smeri, kot jo zagovarjamo tudi na evropski ravni pri sprejemu Direktive o platformnem delu.

Podpise zbirajo od 30. marca 2022, mogoče pa jih je oddati v fizični obliki na upravni enoti ali elektronsko, in sicer z digitalnim potrdilom.

Digitalne podpise podpore bodo na inštitutu prejeli avtomatično, pred uradno osebo podpisane obrazce v fizični obliki pa jim boste morali poslati po pošti na naslov: Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec, p.p. 1717, 1101 Ljubljana ali oddati na eno od prevzemnih točk. Če obrazca ne bodo tudi fizično prejeli, se vaš glas ne bo štel kot oddan.

Več o vsebini zakona in o tem, kako oddati svoj glas, preberite TUKAJ.

Share