SDTS – Solidarnost DA, a NE na račun delavk in delavcev!

11. 8. 2023

Sindikat delavcev trgovine Slovenije je danes pozval državne organe, da ponovno preverijo Odredbo za možnost odprtja prodajaln in omejijo njeno veljavnost, preprečijo zlorabe in poskrbijo za varnost delavk in delavcev v panogi. Poziv objavljamo v celoti.

ZAHTEVA PO DOPOLNITVI DRŽAVNE ODREDBE ZA MOŽNOST ODPRTJA PRODAJALN

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije (SDTS) z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje, ki je posledica poplav. Škoda, ki jo je povzročila vodna ujma in plazovi, je enormna, solidarnost pa bo v prihajajočem obdobju ključna. Delavke in delavci v trgovinski panogi, med njimi tudi sami žrtve naravne katastrofe, so pripravljeni priskočiti na pomoč, a pozivajo k razumnosti in smotrnosti ter k spoštovanju težko izborjenih pravic, začenši s pravico do počitka ob nedeljah in praznikih. Ta pa v danih razmerah ni več počitek, saj tudi sami odpravljajo posledice ujme na lastnih domovih ali domovih sorodnikov, sokrajanov. Dobronamerno sprejeti ukrepi se v naši družbi vse prepogosto izrabljajo, kar so storili tudi nekateri trgovci, ki so že napovedali, da bodo v prihodnjih dneh odprte vse trgovine, tudi na neprizadetih območjih.

SDTS zato poziva državne organe, da izdano Odredbo za možnost odprtja prodajaln dopolnijo in omejijo njeno krajevno ter časovno veljavnost. Slednje ne bo pripomoglo zgolj k boljši organizaciji pomoči, temveč bodo s tem določena  tudi jasna navodila za trgovce, kar bo oteževalo zlorabe. Državni organi naj nato s posebno skrbnostjo spremljajo pravilno izvajanje Odredbe in ali s tem ukrepom dosega svoje cilje in namen.

Preskrba na ogroženih območjih je nujna, zato je zdaj čas za koordinirano akcijo tudi v trgovinski panogi!

Prepogosto spremljamo pozive zbirnih centrov po državi, da so ti (pre)polni in da ljudje prinašajo dobrine, ki se trenutno ne potrebujejo, celo zavračajo ali so tako ali drugače neuporabne. Potrošnja v teh dneh naj bo smotrna in premišljena, skladna s potrebami na terenu. Država naj zagotovi sezname nujno potrebnih dobrin (živila, tehnična oprema, otroška oprema itn.), trgovine pa naj zagotovijo morebitne premike teh dobrin na prizadeta območja, in sicer znotraj trgovinske mreže. SDTS obenem poziva naj to ne postane poskus umika veljavne trgovinske zakonodaje, ki ščiti pravice trgovk in trgovcev po Sloveniji.

>> »Pozivam vse, tako trgovce kot državljane, da dane situacije ne izkoriščajo za splošno potrošništvo in ustvarjanje lastnih dobičkov. Trgovina ni panoga na meji preživetja, temveč panoga, ki je v lanskem letu ustvarila največje dobičke v zgodovini samostojne Slovenije. Tudi za to smo toliko bolj zgroženi nad zahtevami trgovinske zbornice po refundaciji nadomestil plače za zaposlene, ki ne bodo delali na dan solidarnosti, 14. avgusta, letos,« poudarja Ladi Rožič, generalni sekretar SDTS.

Dodatno SDTS trgovcem podaja v razmislek predlog, da bi ponovno pregledali svoje marže in spustili cene nujno potrebnih dobrin oziroma naj preverijo lastne možnosti donacij. Visoka inflacija je v zadnjem letu marsikoga pomaknila na rob preživetja, danes pa ni več čas za ustvarjanje dobičkov, pač pa čas za solidarnost in pomoč ljudem v stiski.

Trgovke in trgovci iz prizadetih območij so pripravljene opravljati svoje delo v trgovinski dejavnosti, obenem se že organizirajo za nudenje pomoči na terenu, zbirajo pa tudi donacije. Naj enako storijo tudi podjetja.

Share